Parkene bidrar til grønnere Norgesferie i år.

Flere av våre regionalparker jobber for at gjestene skal kunne ha muligheten for en grønnere ferie. Telemarkskanalen regionalpark, Okstindan natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark har alle fokus på elmobilitet og klimavennlige opplevelser.
Elbåt i solnedgang i Telemark. Foto: Olav Johre
Elbåt i solnedgang i Telemark. Foto: Olav Johre
Elbåt i solnedgang i Telemark. Foto: Olav Johre

Norges første elbåtladere

I Telemarkskanalen natur- og kulturpark har de etablert Norges første elbåtladere. Parken har hatt koordineringsansvaret for å etablere laderne som skal gjøre det mulig for folk å kunne benytte seg av elbåter i kanalen. Dette blir verdens første ladenettverk for elbåter og vil gå fra Dalen og hele veien til Kragerø. For de som ønsker en luksuriøs helelektrisk båtopplevelse er det mulig å leie en cabincruiser for å oppleve Telemark fra vannet.

I Okstindan natur- og kulturpark har de fått støtte fra Sparebank1 Nord Norge SNN til å etablere et elsykkeltilbud til de besøkende. Med dette tilbudet håper de at flere velger en utslippsfri måte å transportere seg rundt i parken på og at dette også kan føre til at flere blir en dag lengre. I tillegg vil det også bli mulighet for å leie elbil i nærheten av togstasjonen for de som ønsker det. På denne måten er det mulig for reisende med tog å komme til Okstindan og deretter forflytte seg rundt i parken på en miljøvennlig måte.

Strengere regelverk for utslipp

I Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden, som ligger innenfor Nærøyfjorden Verdsarvpark, har det også blitt satset på grønt reiseliv. Parken har ikke vært direkte involvert i satsingen, men de bidrar positivt til satsningene som er gjort der gjennom blant annet å fremsnakke det. Her har et rederi bygget og utviklet elektriske passasjerbåter som skal frakte besøkende rundt i fjordene. Dette er også i tråd med at det er blitt et strengere regelverk rundt hva som kan slippes ut ifra cruiseskip til sjø og luft.

Regionalpark satser på grønnere tiltak

Alle disse satsingene viser at parkene har mulighet til å være pådrivere, tilretteleggere og fremsnakke satsinger som vil gagne miljøet og klimaet. Dette er en del av kjernen i det å være en regionalpark. Å arbeide for at naturarven skal ivaretas, noe som blant annet gjøres ved å satse på grønnere tiltak.

Skroll til toppen