Okstindan natur- og kulturpark

Okstindan natur- og kulturpark skal bidra til et inkluderende samarbeid om steds-, nærings- og kulturutvikling samt omdømme- og merkevarebygging.

Okstindan natur- og kulturpark ligger på Indre Helgeland og omfatter hele Hemnes kommune, fra smul sjø ved Hemnesberget til evig snø i Okstindan. Begrepet park stammer fra de europeiske regionalparkene, og innebærer at man jobber for å ivareta og fremme særegne natur- og kulturverdier i et avgrenset område. Vi er opptatt av å jobbe sammen med frivillige, næringsliv og det offentlige for å forvalte vår kultur- og naturarv på best mulig måte.

Formål

Okstindan natur- og kulturpark har som formål å medvirke til best mulig bruk og utvikling av natur- og kulturressurser,  til glede og nytte for næringsliv, lokalbefolkning og besøkende. Følgende mål er definert:

 • Å skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling
 • Å øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål
 • Å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv
 • Å utvikle en sterk merkevare
 • Å sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier
 • Å være offensiv og nyskapende innen informasjon og markedsføring
 • Å være en aktiv parkpartner i Norske Parker

Verdigrunnlag

  Følgende verdigrunnlag skal ligge til grunn for samarbeidet i Okstindan natur- og kulturpark:
 • LOKALKUNNSKAP: Respekt for lokalkunnskap der bevisstgjøring, stolthet og felles identitet er vektlagt.
 • FELLESSKAP: Et inkluderende fellesskap med raushet, samarbeid og et felles eierskap til ONK.
 • NYSKAPENDE: Skaperglede og nyskapende aktivitet.
 • KVALITET: Høy kvalitet i alle ledd i arbeidet som parken og dens partnere representerer.

 

Om parken

Okstindan natur- og kulturpark
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Styret 2022 :

Svein Erik Hjerpbakk Styreleder NCP Daglig leder
Erna Nerleir Styremedlem Entrepnor AS Daglig leder
Siv Bårdsen Styremedlem Rana kommune Rådgiver
Gry Fordelsen Styremedlem Korgen camping Daglig leder
Rolf Fjellestad Styremedlem Hemnes kommune Rådgiver
Sissel-Marie Grøttebø Styremedlem Aporana AS Daglig leder
Varamedlemmer
Olav Mastervik Varamedlem Bleikvassli Bygdelag Leder
Merethe Vatshaug Varamedlem Hemnes kommune Styrer i barnehage
Robin Sjøgård Varamedlem Selvstendig næringsdrivende Gårdbruker

 

Skroll til toppen