Mathea presenterer parkenes besøksforvaltning på internasjonal konferanse

Senere i år arrangeres MMV10 den internasjonale konferansen om besøksforvaltning, arrangert av bla. NMBU, NIBIO, NINA og Høgskolen Innlandet. Norske Parker, ved rådgiver Mathea Sætre Liberg, presenterer hvordan regionalparkene jobber med helhetlig besøksforvaltning og hvilken rolle de tar i den regionale forvaltningen.
Mathea Sætre Liberg
Mathea Sætre Liberg
Mathea Sætre Liberg

MMV10-konferansen er den tiende internasjonale konferansen som handler om monitoring and management of visitors in recreational and protected areas. Du kan lese mer om konferansen og melde deg på via konferansens egen nettside. Konferansen blir avholdt annethvert år i ulike europeiske land. I år er det Lillehammer som er vertskapsby, men pga koronarestriksjoner foregår konferansen digitalt fra 16. – 19. august.

Norske Parker sendte inn en faglig beskrivelse, et abstract om vårt arbeid med besøksforvaltning.  I abstractet har vi sett nærmere på hvordan to av parkene har jobbet med besøksforvaltning. Både Nærøyfjorden Verdsarvpark og Okstindan natur- og kulturpark har jobbet med besøksforvaltning på en måte som har ført til både ivaretaking av verdier og bedre opplevelser både for de besøkende og de fastboende.  Abstractet ble antatt, og nå skal vår rådgiver i Norske Parker, Mathea presentere arbeidet på denne internasjonale konferansen.

Mathea Sætre Liberg er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hennes fokusområder er landskapsforvaltning, naturforvaltning og arbeid med barn og unge i de norske regionalparkene. Hun ser frem til å presentere på MMV10-konferansen.

-Parkene gjør en uvurderlig jobb i de områdene de er til stede ved å se helheten i deres region og knytte sammen ulike aktører slik at det blir et bredt samarbeid, med et felles mål om å både ta vare på natur- og kulturverdiene i et område, men også drive verdiskaping, sier Mathea Sætre Liberg.

I andre land og regioner er det vanligere å ha en mer helhetlig tilnærming til besøksforvaltning enn det vi har i Norge. I Norge har det i hovedsakelig vært fokus på besøksforvaltningen innenfor vernegrensene. Her har vi mye å lære av parker nedover på kontinentet som ser helheten både innenfor og utenfor vernegrensene, og det er dette våre regionalparker arbeider med.

Vi i Norske Parker er stolte over å få muligheten til å presentere det viktige arbeidet som gjøres med besøksforvaltning i regionalparkene på en internasjonal konferanse. Vi ser også frem til å hente inspirasjon til det fremtidige arbeidet fra de andre deltakerne, sier Mathea Sætre Liberg.

Bli med på vårt webinar 25. mai med tema : Nettmøte om framtidens mangfold av parker

Skroll til toppen