Telemarkskanalen natur- og kulturpark

Telemarkskanalen natur- og kulturpark har som formål å øke området sin attraktivitet som reisemål og boplass, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.

Telemarkskanalen natur- og kulturpark bidrar til et organisert og langsiktig samarbeid mellom aktørene som kan videreutvikle Telemarkskanalen til en nasjonal og internasjonal reiselivsattraksjon med ringvirkninger til hele fylket. I tillegg gir regionalparken et bredere perspektiv og ny dimensjon til utvikling av attraktive steder og lokalt næringsliv som kan øke bolyst og folketall i området.

Parken omfattar dei seks kanalkommunane, med kanallandskapet som kjerneområde og Telemarkskanalen som grunnleggjande element og merkevare.  Utgangspunktet for etablering av regionalparken var sjølve Telemarkskanalen. Det historiskindustrielle kulturminnet, med slusene som bind vassvegane saman til ein heilskap. Telemarkskanalen gir landskapet rundt eit særpreg, eit særmerkt kanallandskap som er kjerneområdet i Telemarkskanalen natur- og kulturpark.

Ansatte

Konstituert daglig leder
Prosjektkoordinator

Om parken

Telemarkskanalen natur- og kulturpark er et kommunalt oppgavefellesskap mellom kommunene Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad, Skien og Tokke kommuner (de seks kanalkommunene), Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF.

Styret i parken :

Haugholt Mette Midt-Telemark kommune styremedlem
Nordskog Bjørn Kviteseid kommune styremedlem
Rønningen John Harald Nome kommune Nestleder
Heimdal Roger Notodden kommune styremedlem
Gjærum Signy Skien kommune styremedlem
Nes Benedikte Tokke kommune styremedlem
Foss Five Maja Vestfold og Telemark fylkeskommune styreleder
Arntzen Steinar Telemarkskanalen FKF styremedlem
Skroll til toppen