Varanger regionalpark

Norske regionalparker er landskaps- og identitetsregioner på tvers av kommunegrenser. Målet er å ta vare på natur- og kulturlandskap gjennom langsiktige partnerskap mellom næringsliv, offentlig og frivillig sektor.

Om parken

Styre 2024

Ørjan Jensen, styreleder

Jorunn Jernsletten

Frode Grønberg

Jon Trygve Bergsåker

Eva Steen Jensen

Skroll til toppen