Varanger regionalpark

Norske regionalparker er landskaps- og identitetsregioner på tvers av kommunegrenser. Målet er å ta vare på natur- og kulturlandskap gjennom langsiktige partnerskap mellom næringsliv, offentlig og frivillig sektor.

Om parken

Styre 2022

Wenche Pedersen Vadsø kommune Styreleder
Rolf Laupstad Berlevåg kommune styremedlem
Lone Johnsen Båtsfjord kommune styremedlem
Knut Inge Store Nesseby kommune styremedlem
Ørjan Jensen Vardø kommune styremedlem
Skroll til toppen