Park-medlemmer

De 9 norske regionalparkene er spredd over store deler av landet. Parkene gjør en forskjell for stedsidentitet, for livs- og verdigrunnlaget i områdene og for næringsutvikling og turisme. Arbeidet bygger på ivaretaking av regionens landskap, kulturarv og identitet. Parkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktige partnerskap, samhandling og medvirkning.
Rull til toppen