Pengedryss til regionalparkene

Regionalparker utløser prosjektmidler. Det ser vi ofte. Om kommuner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner går sammen i et parksamarbeid, så utløser det flere midler enn om de ville søkt hver for seg. Dette styrker den lokale utviklingskraften i mange små kommuner som ellers ikke har mulighet for å søke midler.
Lokalmat fra Finnskogen skal løftes frem i nytt prosjekt. Foto: Finnskogen natur & kulturpark
Lokalmat fra Finnskogen skal løftes frem i nytt prosjekt. Foto: Finnskogen natur & kulturpark
Lokalmat fra Finnskogen skal løftes frem i nytt prosjekt. Foto: Finnskogen natur & kulturpark

Det er behov for mye ressurser over tid for å holde på med lokalt utviklingsarbeid. I Norske Parker har vi mange engasjerte prosjektledere som står på for å skape verdier for sine lokalsamfunn.

Nylig fikk flere av våre medlemsparker støtte til spennende satsinger. Dette viser at de som gir støtte ser på regionalparker som en solid partner med god forankring i lokalmiljøet og som skaper resultater.

Penger til produkt- og næringsutvikling

Okstindan natur- og kulturpark i Nordland fylke fikk nylig 600 000 fra Hemnes kommune for å arbeide med næringsutvikling i regionen.

«Sammen med partnerne til parken og andre har vi tro på at det er mulig å få til gode resultater som skal bidra til en enda bedre kommune å bo i og besøke, flere næringsetableringer, styrking av eksisterende næringsliv og en god forvaltning av våre verdifulle natur- og kulturressurser, sier daglig leder i Okstindan natur- og kulturpark, Inger Lise Pettersen.

Finnskogen Natur & kulturpark fikk nylig 140 000 fra Kongsvinger kommune til lokalmatprosjektet Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme. Prosjektet har som mål å øke produksjon og omsetning av lokalmat på Finnskogen. Noe som skal bidra til nyskaping og nye matprodukter. Matopplevelsene skal skje i møtet mellom produsent og forbruker, samtidig som kulturarven og mattradisjonen i den skogfinske kulturen løftes. Tilväxtverket i Sverige ga samtidig prosjektmidler til prosjektet Stärka äffars- och produktutveckling på Finnskogen i regi av Visit Värmland. Tretti firmaer og foreninger skal engasjeres i denne produktutviklingsprosessen.

Du kan lese mer om prosjektet Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme på deres egne hjemmesider.

Grensekommuner med internasjonalt samarbeidsprosjekt om stedsutvikling

Gjennom Haldenkanalen Regionalpark har de tre grensekommunene Aurskog-Høland, Marker og Aremark fått innvilget støtte fra Interreg-programmet til et større prosjekt knyttet til stedsutvikling. Sammen med de svenske kommunene Årjäng, Säffle og Torsby ønsker en å bygge kompetanse og lokalt samarbeid for å øke stedenes attraktivitet og konkurranseevne.

I prosjektet ønsker vi å styrke det lokale engasjementet gjennom å utvikle og formalisere samarbeidet mellom det offentlige på den ene siden og bedrifter, foreninger og innbyggere på den andre siden. Både kompetanse og kapital vil tilflyte kommunene som deltakere i prosjektet, sier daglig leder i Haldenkanalen Regionalpark, Vidar Østenby.

Det å utvikle et sted krever målrettet jobbing over tid og det er som regel et resultat av private og offentlige investeringer. I tillegg til dette er man avhengig av eierskap, stolthet og identitet. Gjennom Interreg-prosjektet ønsker man å bidra til et felles målbilde og et forpliktende samarbeid om slik utvikling. Prosjektet bygger på samarbeid og felles innsats for å utvikle og styrke de deltakende steder. Det er et ønske om å øke attraktiviteten til stedene og bidra til at de blir gode steder å bo og besøke. Prosjektet vil bidra til at det utarbeides konkrete utviklingsplaner for hvert av disse stedene og komme med forslag til organisering av arbeidet.

Prosjektet har fått navnet LID, som er forkortelse for Local Improvement District og er basert på den internasjonalt anerkjente utviklingsmodellen BID, Business Improvement District. Modellen for LID er designet slik at den passer til de lokale forholdene. Det er stor tro på at det kan skapes et engasjement for fremtiden med ny kunnskap, nye kontakter og nye opplevelser.

Prosjektet finansieres på norsk side av Haldenkanalen Regionalpark, deltakende kommuner, Viken fylkeskommune og statlige norske IR-midler og har en total ramme på ca. 3,3 millioner Budsjettet på svensk side er vesentlig større og finansierer også noe av fellesaktivitetene.

Internasjonale studier av regionalparker og UNESCO områder viser at for hver krone en legger inn i en park, så får en 6 tilbake. Det lønner seg derfor å investere i parkenes arbeid.

Skroll til toppen