Vefsna regionalpark

Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal har siden 2012 jobbet i prosjekt med utvikling av Vefsna regionalpark.

Vefsna Regionalpark ligger på Indre Helgeland og omfatter kommunen Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Parken jobber med reisemålsutvikling, øke bolyst og tilrettelegging av gode opplevelser basert på Natur, Kultur og Næring. Store naturområder av nasjonal og internasjonal verdi, og beretningene om  bosetting og levevilkår her i dette «tre kulturers landskap» gjennom tidene er grunnlaget for regionalparken. Vefsna-vassdraget, som starter sin ferd både i Lomsdal-Visten og Børgefjell, ender til slutt i Mosjøen og er den store fellesnevneren i regionalparken.

Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.

Ansatte

Daglig leder
Prosjektleder

Om parken

Styret 2022

Styrets leder:
Øyvind Nes
Nestleder:
Anita Sommerset
Styremedlem:
Thomas Bjørnå
Siri Kobberød
Siri Helene Kroken Stabbforsmo
Margrethe Jønsson
Skroll til toppen