Finnskogen natur- og kulturpark

Vi gjør Finnskogen levende – sammen! Finnskogen natur & kulturpark er vår felles samarbeidsplattform for ivaretaking og utvikling.

Finnskogen Natur & kulturpark er vår felles samarbeidsplattform for ivaretaking og utvikling. Sammen skaper vi attraktivitet for bosetting, besøk og bedrifter. Gjennom et langsiktig arbeid sikres kontinuitet for bygde- og næringsutviklingen under en felles merkevare. Dette gir merverdi for alle deltakere.

En natur og kulturpark bygger på et lokalt og regionalt engasjement for egne natur- og kulturverdier. Dette er dermed ikke en park for naturvern, selv om den også omfatter slike områder.

​Kommuner, fylker, organisasjoner og bedrifter går sammen i en langsiktig og frivillig parkavtale. Park er et verktøy for å realisere en samordnet utviklingsstrategi for å ta vare på natur- og kulturverdier og samtidig bidra til at de blir utviklet på en bærekraftig måte.

Finnskogen Natur & kulturpark er en av flere slike parker i Norge i organisasjonen Norske Parker. I Europa finnes det nærmere tusen slike parker. Finnskogen Natur & kulturpark er Sveriges første park av denne typen og Nordens eneste grenseoverskridende park.

Logo Finnskogen natur- og kulturpark

Ansatte

Daglig leder, Norge
Daglig leder, Sverige

Om parken

Styret er representert ved kommunene Torsby, Grue, Kongsvinger, Åsnes og Trysil. Finnskogtinget, Torsby Finnkulturcentrum og Norsk Skogfinsk Museum er med i styringsgruppen i tillegg til parkpartnere. Arbeidet har også vært støttet av Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Rull til toppen