Okstindan natur- og kulturpark

Okstindan natur- og kulturpark skal bidra til et inkluderende samarbeid om steds-, nærings- og kulturutvikling samt omdømme- og merkevarebygging.

Okstindan natur- og kulturpark ligger på Indre Helgeland og omfatter hele Hemnes kommune, fra smul sjø ved Hemnesberget til evig snø i Okstindan. Begrepet park stammer fra de europeiske regionalparkene, og innebærer at man jobber for å ivareta og fremme særegne natur- og kulturverdier i et avgrenset område. Vi er opptatt av å jobbe sammen med frivillige, næringsliv og det offentlige for å forvalte vår kultur- og naturarv på best mulig måte.

Formål

Okstindan natur- og kulturpark har som formål å medvirke til best mulig bruk og utvikling av natur- og kulturressurser,  til glede og nytte for næringsliv, lokalbefolkning og besøkende. Følgende mål er definert:

 • Å skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling
 • Å øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål
 • Å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv
 • Å utvikle en sterk merkevare
 • Å sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier
 • Å være offensiv og nyskapende innen informasjon og markedsføring
 • Å være en aktiv parkpartner i Norske Parker

Verdigrunnlag

  Følgende verdigrunnlag skal ligge til grunn for samarbeidet i Okstindan natur- og kulturpark:
 • LOKALKUNNSKAP: Respekt for lokalkunnskap der bevisstgjøring, stolthet og felles identitet er vektlagt.
 • FELLESSKAP: Et inkluderende fellesskap med raushet, samarbeid og et felles eierskap til ONK.
 • NYSKAPENDE: Skaperglede og nyskapende aktivitet.
 • KVALITET: Høy kvalitet i alle ledd i arbeidet som parken og dens partnere representerer.

 

Om parken

Okstindan natur- og kulturpark
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Styret 2021 :

Søderkvist Robin Tanken arkitektur
Bårdsen Siv Hemnes Turistforening
Petersen-Øverleir Kjell Joar Korgen sentralskole
Fordelsen Gry Korgen camping
Fjellestad Rolf Hemnes kommune
Grøttebø Sissel Marie ApoRana
Rull til toppen