Norske Parker – Organisasjonen for regionalparker i Norge

Vi er Norske Parker

9
parker
41
kommuner
239
partnere
33611
km2

Dette er park

Norske Parker er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.

Hva jobber vi med

Vi jobber for å skape levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping gjennom langsiktige avtaler.

Samarbeidsmodellen

– Langsiktig samarbeid mellom næring, frivillighet og offentlighet. – Vi har fokus på nedenfra og opp arbeid. – Dette kaller vi park som samarbeidsmodell.

Bærekraftig verdiskapning

Økonomisk – gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester. Miljømessig – gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap med sikte på en bærekraftig utvikling. Sosial – gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet. Kulturell – gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.
[acf:sirkel_1_innhold]
[acf:sirkel_2_innhold]
[acf:sirkel_3_innhold]
[acf:sirkel_4_innhold]

Levende Landskap-konferansen 2022

Parken, det er eg! Person og partnarskap i park

Prosjekter i parkene

Regionalparkene bidrar i strandryddedugnaden

Plast i havet er et økende problem. En stor del av plasten som havner i havet kommer fra land. Pl...

Høsting for framtida

Utgangspunktet for prosjektet er et potensial for ytterligere verdiskaping basert på artsmangfold...

På felles vei gjennom natur og kultur

I den vakre Helgeland-regionen i Nordland finner man både Okstindan natur- og kulturpark og Vefsn...

Friluftsråd skaper liv på Finnskogen

Levende landskap formes i samspillet mellom natur og kultur. I denne sammenhengen er folkehelsepe...

Valdres som varemerke og merkevare

Stedsmerkevarebygging og regional identitet er viktige fokus for en natur- og kulturpark. Valdres...

Våre parkmedlemmer

De norske regionalparkene er spredd over store deler av landet. Parkene ligger i til sammen 40 ulike kommuner og har over 200 lokale partnere som representerer den lokale næringen og organisasjoner. 

Klikker du på kartet kan du se de forskjellige medlemmene vi i Norske Parker har, og hvor de er plassert.

Samarbeidspartnere

Rull til toppen