Vi er Norske Parker

9
parker
40
kommuner
233
partnere
27506
km2
Trude Søilen merker sauer, Sognefjorden Kystpark. Foto: Stig Steinsund

Vi er Norske Parker

9
parker
40
kommuner
233
partnere
27506
km2

Dette er park

Park som samarbeidsmodell

Hva jobber vi med

Bærekraftig verdiskapning

Norske Parker

Parkene skaper levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping. De kombinerer ivaretaking og videreutvikling, ved å bidra til opplevelser og produkter som bygger på regionenes landskap, kulturarv og identitet.
Norske Parker er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.
Park er en samarbeidsmodell for å ivareta og utvikle unike natur- og kulturressurser i et definert landskapsområde.
Vi jobber for å skape levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping gjennom langsiktige avtaler.
Økonomisk – gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester. Miljømessig – gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap med sikte på en bærekraftig utvikling. Sosial – gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet. Kulturell – gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.

Våre prosjekter

Natur- og kulturveiledning

  • Stalheim hotel, Stalheim
  • 10. – 12. mai 2021

Levende Landskap 2021

Parken, det er eg! Person og partnarskap i park

Våre parkmedlemmer

De norske regionalparkene er spredd over store deler av landet. Parkene ligger i til sammen 40 ulike kommuner og har over 200 lokale partnere som representerer den lokale næringen og organisasjoner. 

Klikker du på kartet kan du se de forskjellige medlemmene vi i Norske Parker har, og hvor de er plassert.

Aktuelt

Ungdom tett på reinslakt

Fredag 11. september dro cirka førti elever fra Valdres videregående skule ut for å være med på den årlige reinslaktinga til FRAM tamreinlag. Reinsdyr var aktuelt

Les hele »

Samarbeidspartnere

Rull til toppen