Norske Parker

Norske Parker - levende landskap

9 regionalparker i 40 kommuner med tilsammen 350 partnere.

Regionalpark

Et geografisk sammenhengende verdifullt og verdsatt landskaps- og identitetsområde. Definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi.

Helhetlig

Vår landskapstilnærming er helhetlig og inkluderer mennesker i lokalsamfunn. Det bidrar til bevaring, verdiskaping og samfunnsutvikling på tvers av sektorer. Vi kaller det “Park som samarbeidsmodell”

Lokalt

Regional- natur- og kulturparker etableres basert på lokalt initiativ. Vi bidrar med vår kompetanse, samarbeidsmodell og nettverk. Det fører til styrket lokal gjennomføringskraft.

Langsiktig

Gode prosesser og bredt samarbeid forankres over tid. Våre tiårige parkavtaler skaper trygghet og styrker lokal utviklingskraft.

Våre parkmedlemmer

De norske regionalparkene er spredd over store deler av landet. Parkene ligger i til sammen 41 ulike kommuner og har over 350 lokale partnere som representerer den lokale næringen og organisasjoner. 

Klikker du på sirklene i kartet kan du se medlemmene våre.

Samarbeidspartnere

Scroll to Top
Rull til toppen