9
parker
40
kommuner
238
partnere
33611
km2

Vi er Norske Parker

Dette er park

Norske Parker er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.

Park som samarbeidsmodell

Park er en samarbeidsmodell for å ivareta og utvikle unike natur- og kulturressurser i et definert landskapsområde.

Hva jobber vi med

Vi jobber for å skape levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping gjennom langsiktige avtaler.

Bærekraftig verdiskapning

Økonomisk – gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester. Miljømessig – gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap med sikte på en bærekraftig utvikling. Sosial – gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet. Kulturell – gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.
Norske Parker er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.
Park er en samarbeidsmodell for å ivareta og utvikle unike natur- og kulturressurser i et definert landskapsområde.
Vi jobber for å skape levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping gjennom langsiktige avtaler.
Økonomisk – gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester. Miljømessig – gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap med sikte på en bærekraftig utvikling. Sosial – gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet. Kulturell – gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.

Levende Landskap 2021

Parken, det er eg! Person og partnarskap i park

Suksesshistorier fra parkene

Aktuelt

Hvordan etablere park?

Våre parkmedlemmer

De norske regionalparkene er spredd over store deler av landet. Parkene ligger i til sammen 40 ulike kommuner og har over 200 lokale partnere som representerer den lokale næringen og organisasjoner. 

Klikker du på kartet kan du se de forskjellige medlemmene vi i Norske Parker har, og hvor de er plassert.

Samarbeidspartnere

Rull til toppen