Finnskogen natur- & kulturpark

Vi gjør Finnskogen levende – sammen! Finnskogen natur & kulturpark er vår felles samarbeidsplattform for ivaretaking og utvikling.

Finnskogen Natur & kulturpark er vår felles samarbeidsplattform for ivaretaking og utvikling. Sammen skaper vi attraktivitet for bosetting, besøk og bedrifter. Gjennom et langsiktig arbeid sikres kontinuitet for bygde- og næringsutviklingen under en felles merkevare. Dette gir merverdi for alle deltakere.

En natur og kulturpark bygger på et lokalt og regionalt engasjement for egne natur- og kulturverdier. Dette er dermed ikke en park for naturvern, selv om den også omfatter slike områder.

​Kommuner, fylker, organisasjoner og bedrifter går sammen i en langsiktig og frivillig parkavtale. Park er et verktøy for å realisere en samordnet utviklingsstrategi for å ta vare på natur- og kulturverdier og samtidig bidra til at de blir utviklet på en bærekraftig måte.

Finnskogen Natur & kulturpark er en av flere slike parker i Norge i organisasjonen Norske Parker. I Europa finnes det nærmere tusen slike parker. Finnskogen Natur & kulturpark er Sveriges første park av denne typen og Nordens eneste grenseoverskridende park.

Ansatte

Daglig leder, Sverige

Om parken

Styret er representert ved kommunene Torsby, Grue, Kongsvinger, Åsnes og Trysil. Finnskogtinget, Torsby Finnkulturcentrum og Norsk Skogfinsk Museum er med i styringsgruppen i tillegg til parkpartnere. Arbeidet har også vært støttet av Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Styret 2022:

Fornavn Etternavn Kommune
Eva Larsson Torsby kommune
Rune Grenberg Grue kommune
Thor Ringsbu Kongsvinger kommune
Ingrid Folkvord Mehl Åsnes kommune
Ivar Arnesen Våler kommune
Eldri Svisdal Elverum kommune
Stine Akre Trysil kommune
Nils Erik Iversen Skogfinsk museum
Daniel Olsson Värmlands museum
Åsmund Skasdammen Finnskogtinget
Ingrid Torgersrud Finnskogstua
Anette Back Olsson Skogsängan Gård
Ann Katrin Järåsen Vara, Torsby kommune
Brit Haraldsen Vara, Grue kommune
Rune Sørlie Vara, Åsnes kommune
Paul Inge Tønseth Vara, Kongsvinger kommune
Erik Sletten Vara, Trysil kommune
Elin Østeberg Vara, Våler kommune
Jan Larsson Vara, Norsk skogfinsk museum
Monica Björklund Vara, Värmlands museum
Skroll til toppen