Om oss

Norske Parker er organisasjonen for de 9 norske regionalparkene og 41 kommunene som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Norske Parker ble stiftet i 2011.
Ærespris og Parkprisutdeling under Levende Landskap konferansen i Nærøyfjorden Verdsarvpark 2022. Foto: Kine Bakke/Norske Parker
Ærespris og Parkprisutdeling under Levende Landskap konferansen i Nærøyfjorden Verdsarvpark 2022. Foto: Kine Bakke/Norske Parker

Organisasjonen har et tett samarbeid med andre nasjonale organisasjonene. Den er medlem av den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation sammen med 900 regionalparker i Europa.

Regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er del av et nytt mangfold av parker i Norge. De er utviklet nedenfra-og-opp i Distrikts-Norge de siste 15 årene. Regionalparker tar utgangspunkt i verdifulle landskap- og identitetsregioner. De samler offentlige, frivillige og næringsliv i langsiktig samarbeid. De jobber helhetlig og i mellomrommet der sektormyndigheter ikke alltid når til.

Regionalparker bidrar på helhetlige måter i det brede bevaringsarbeidet, i den brede verdiskapingen og i den brede samfunnsutviklingen lokalt og regionalt.

Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.

Styret

Gunn Åmdal Mongstad

Styreleder.
Ordfører, Solund kommune

Erling Oppheim

Nestleder.
Dagleg leiar, Nærøyfjorden Verdsarvpark

Rune Grenberg

Styremedlem .
Ordfører, Grue kommune

Linda Mæhlum Robøle

Styremedlem .
Ordfører, Etnedal kommune

Ellen Schølberg

Styremedlem .
Ordfører, Grane kommune

Eivind Brenna

Styremedlem .

Siv Bårdsen

Varamedlem .
Okstindan Natur- og Kulturpark

Trude Søilen

Varamedlem .
Daglig leder, Fjordkysten regional- og geopark

Trygve Tamburstuen

Varamedlem .
Haldenkanalen regionalpark

Jørand Lunde Ødegård

Valgkomite .

Vidar Østenby

Valgkomite.
Daglig leder, Haldenkanalen Regionalpark
Skroll til toppen