Telemarkskanalen regionalpark

Telemarkskanalen regionalpark har som formål å øke området sin attraktivitet som reisemål og boplass, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.

Med ein regionalpark vil vi få eit organisert og langsiktig samarbeid mellom aktørane som kan vidareutvikle Telemarkskanalen til ein nasjonal og internasjonal reiselivsattraksjon med ringverknader til heile fylket. I tillegg vil ein regionalpark gi eit breiare perspektiv og ny dimensjon til utvikling av attraktive stader og lokalt næringsliv som kan auke bulyst og folketal i området.

Regionalparken omfattar dei seks kanalkommunane, med kanallandskapet som kjerneområde og Telemarkskanalen som grunnleggjande element og merkevare Utgangspunktet for etablering av regionalparken er sjølve Telemarkskanalen. Det historiskindustrielle kulturminnet, med slusene som bind vassvegane saman til ein heilskap. Telemarkskanalen gir landskapet rundt eit særpreg, eit særmerkt kanallandskap som er kjerneområdet i Telemarkskanalen regionalpark.

Logo Telemarkskanalen regionalpark

Ansatte

Daglig leder

Om parken

Telemarkskanalen Regionalpark er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad, Skien og Tokke kommuner (de seks kanalkommunene) , Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF.

Parkens suksesshistorier

Rull til toppen