Telemarkskanalen regionalpark

Telemarkskanalen regionalpark har som formål å øke området sin attraktivitet som reisemål og boplass, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.

Telemarkskanalen regionalpark bidrar til et organisert og langsiktig samarbeid mellom aktørene som kan videreutvikle Telemarkskanalen til en nasjonal og internasjonal reiselivsattraksjon med ringvirkninger til heile fylket. I tillegg gir regionalparken et bredere perspektiv og ny dimensjon til utvikling av attraktive steder og lokalt næringsliv som kan øke bolyst og folketall i området.

Regionalparken omfattar dei seks kanalkommunane, med kanallandskapet som kjerneområde og Telemarkskanalen som grunnleggjande element og merkevare.  Utgangspunktet for etablering av regionalparken var sjølve Telemarkskanalen. Det historiskindustrielle kulturminnet, med slusene som bind vassvegane saman til ein heilskap. Telemarkskanalen gir landskapet rundt eit særpreg, eit særmerkt kanallandskap som er kjerneområdet i Telemarkskanalen regionalpark.

Logo Telemarkskanalen regionalpark

Ansatte

Daglig leder
Prosjektkoordinator

Om parken

Telemarkskanalen Regionalpark er et kommunalt oppgavefellesskap mellom kommunene Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad, Skien og Tokke kommuner (de seks kanalkommunene) , Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF.

Parkens suksesshistorier

Rull til toppen