Vestland fylkeskommune satser på regionalparker og UNESCO-områder

Vestland fylkeskommune gir nå støtte til et nytt og unikt mangfold av regionalparker og UNESCO-områder. Fylket blir dermed et nasjonalt foregangsfylke med unike parker og UNESCO-områder som oppfyller regionale, nasjonale og internasjonale mål.
Tommelen opp for at Fjordkysten regional- og geopark! Daglig leder og prosjektleder i Fjordkysten regional- og geopark Trude Søilen og Alice Hestad Vie
Tommelen opp for at Fjordkysten regional- og geopark! Daglig leder og prosjektleder i Fjordkysten regional- og geopark Trude Søilen og Alice Hestad Vie
Tommelen opp for at Fjordkysten regional- og geopark! Daglig leder og prosjektleder i Fjordkysten regional- og geopark Trude Søilen og Alice Hestad Vie

-Parkene er sterkt motiverte for å skape merverdi i vid forstand for partnere, lokalsamfunn og regioner. Vi er også godt fornøyd med at fylkespolitikerne satser på regionalparker som en god samarbeidsmodell for å realisere felles bærekraftsmål i årene fremover, sier Trude Søilen, daglig leder i Fjordkysten regional- og geopark.

En satsing på mangfold og nyskaping i lokal samfunnsutvikling

Samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG, SV, Krf og V støtter nå drift og utvikling av fire parker og UNESCO-områder i Vestland (Fjordkysten regional- og geopark, Geopark Sunnhordland, Nordhordland UNESCO Biosfæreområde og Nærøyfjorden Verdsarvpark) med til sammen 1 million kroner. Finansutvalget i Vestland fylkeskommune vedtok  nylig samarbeidspartiene sitt budsjettforslag som sin innstilling til fylkesutvalget og fylkestinget.

Regionalparker og UNESCO-områder samarbeider nedenfra- og-opp med bred verdiskaping i verdifulle landskap. 25 kommuner og flere lokale partnere i Vestland fylke har tatt i bruk regionalpark og biosfæreområde som en helhetlig samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling.

 -Vi er glade for en økt regional forankring for denne typen parker. Det bekrefter og styrker det gode parkarbeidet som gjøres lokalt av ildsjeler i parkene. Det betyr også mye for den nasjonale forankringen at Vestland fylke blir et foregangsfylke for dette arbeidet, sier Kristian Bjørnstad, daglig leder i Norske Parker, den nasjonale organisasjonen for regionalparker.

Les mer om : Kulturminner som grunnlag for verdiskaping i park

 

Entusiasme fra samarbeidspartiene i fylkeskommunen

Parkene får nå direkte positive tilbakemeldinger fra enkeltpolitikere i samarbeidspartiene som ønsker å uttrykke støtte til parkarbeidet:

-Klimakrisen og naturkrisen er eksistensielle kriser som truer vårt livsgrunnlag. Regionalparkene er et viktig verktøy for å bekjempe de to krisene vi står overfor. Regionalparkene handler jo nettopp om å trygge naturområder og sikre en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av viktige landskap. Vestland er et stort fylke med et bredt spekter av naturområder som er viktig at vi sikrer for framtiden. Derfor setter flertallet i Vestland fylkeskommune av totalt 1 million til dette arbeidet. Det er jeg stolt over, seier Stian Davis, hovedutvalgsleder for kultur i Vestland fylkeskommune.

Les mer om : Fjordkysten regional- og geopark har fått status som Norsk Geopark!

Skroll til toppen