Fjordkysten regional- og geopark har fått status som Norsk Geopark!

Det er med stor glede vi kan gratulere Fjordkysten regional- og geopark som Norges første offisielle kombinerte regional- og geopark. Parkens struktur og gode arbeid gjør at den nå kvalifiseres som en av de Norsk Geoparkene.

Unik Geologi

Norsk komité for geoparker og geoarv godkjente denne uken Fjordkysten regional- og geopark sin søknad basert parkens arbeid og områdets unike geologi.

Vi har en helt særegen geologi av internasjonal interesse i vårt område, og dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for å formidle og synliggjøre disse verdiene, sier geolog og prosessleder Alice Vie i Fjordkysten regional- og geopark.

Komiteen sin vurdering er basert på en omfattende søknad og en befaring i hele parkområde.

-Den samlede vurderingen viser at både søknad og parkens innhold er av høy kvalitet og at Fjordkysten regional- og geopark oppfyller kriteriene for å bli en del av nettverket Norske Geoparker, står det i vurderingen fra komiteen.

-Levende landskap, samarbeid og utvikling på tvers av ideelle og kommersielle interesser er fokusområder i satsingen vår. Vi får mange nye partnere som ønsker å samarbeide gjennom parken, og mener dette er viktig for både bærekraftig næringsutvikling, merkevarebygging og ivaretaking av de særegne natur og kulturverdiene som vi har i vårt område. Trude Søilen, daglig leder i Fjordkysten regional- og geopark.

 

En kombinert regional- og geopark

Fjordkysten regional- og geopark omfatter kommunene lengst vest i Norge; Solund, Askvoll, Hyllestad og Fjaler. Parken sitt mål er å bli en UNESCO global geopark innen 2025.  Fjordkysten er fra før en regionalpark og er en av Norges ni regionalparker, organisert under paraplyorganisasjonen Norske Parker. Kombinasjon av park-konsepter er vanlig i resten av Europa, men fortsatt nytt i Norge. Fjordkysten er av de første som arbeider på denne helhetlige måten for ivaretaking og utvikling av natur- og kulturverdier.

Vi gratulerer!

Se også NGU sin pressemelding om nyheten her: https://www.ngu.no/nyheter/fjordkysten-blir-ny-nasjonal-geopark

 

Skroll til toppen