Ung i park

Norske Parker sin ungdomssatsning. Programmet skal bidra til å styrke ungdommenes praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier.

Ung i park 

Ung i park er Norske Parker sin ungdomssatsing. Med dette overordnede prosjektet ønsker vi at ungdom i parkene skal bli bedre kjent med sitt lokalmiljø. Hovedfokuset er at de skal lære mer om naturen og kulturen i nærområdet sitt. De som deltar vil også få muligheten til å teste ulike aktiviteter og møte andre ungdommer med de samme interessene. Ung i park er en del av EUROPARC sitt «Junior Ranger Programme».

Videreføre tradisjoner

Norske Parker mener det er behov for et prosjekt hvor ungdommer lærer mer om naturen og kulturen i sitt område.  For at ikke en del av de tradisjonene som finnes i Norge knyttet til kultur og bruk av naturen skal dø ut, må disse videreføres. I tillegg bidrar Ung i park til å lære ungdommene hvor de kommer fra og hvorfor landskapet der de bor ser ut som det gjør.

Gjennomføringen av Ung i park

Ung i park skal bestå av minst fem dager med aktiviteter, og disse aktivitetene bør være en blanding av natur- og kulturaktiviteter. I tillegg bør en av aktivitetene være forvaltningsrettet. Det vil si at ungdommene får være med ut og bidra i forvaltningen av området i praksis. Herunder vil det for eksempel være mulig å bli med ut og gjøre tilretteleggingstiltak, eller å bidra i guidingen av besøkende.

Målet med Ung i park

Et av hovedmålene med prosjektet er at ungdommen skal bli mer engasjert i sitt eget lokalmiljø og for eksempel kunne få relevante sommerjobber i parken. Ung i park skal også bidra til å øke de unges engasjement for natur, klima og kulturarv. Videre skal programmet bidra til å styrke ungdommenes praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier. Et langsiktig mål er at Ung i park skal føre til at flere ungdommer velger en grønn utdanning eller en natur- og/eller skogbruksrettet utdanning. Siden Ung i park er en del av EUROPARCs «Junior Ranger Programme», vil prosjektet være med på å styrke ungdommenes internasjonale bevissthet gjennom et europeisk samarbeid.

Regionalparkene

I første omgang er Ung i park blitt lansert i fem regionalparker. Dette er Valdres natur- og kulturpark, Vefsna regionalpark, Finnskogen natur- og kulturpark, Okstindan natur- og kulturpark og Varanger Arctic Norway regionalpark. Målet er at Ung i park etter hvert skal lanseres i alle de ni regionalparkene. Det er de ulike parkene som selv har ansvaret for å organisere og gjennomføre prosjektet i sine parker. Aktivitetene kommer til å variere fra park til park.

 

Hvem er det for?

Norske Parker ønsker at Ung i park skal være for alle ungdommene som bor i eller i nærheten av en park. Alle som ønsker skal kunne delta og lære mer om hjemstedet og lokalmiljøet sitt. Ung i park vil kanskje i særlig grad være interessant for natur- og kulturinteressert ungdom. Aktivitetene vil være slik at alle skal ha mulighet til å delta, og alle skal kunne lære noe av å være med.

 

 

Rull til toppen