Skippertaket – Kystkulturminnenes førstehjelp

I Kystparken regional- og geopark arrangeres det årlig et tiltak som kalles «Skippertaket». Da settes det av noen dager til å gi førstehjelp til et kulturminne som trenger det.
Skippertaket, dugnadsgjengen foran sjøbua. Foto: Fjordkysten regional- og geopark
Skippertaket, dugnadsgjengen foran sjøbua. Foto: Fjordkysten regional- og geopark
Skippertaket, dugnadsgjengen foran sjøbua. Foto: Fjordkysten regional- og geopark

Skippertaket er et godt eksempel på at parkene arbeider nedenifra- og opp. I Fjordkysten regional- og geopark har de flere partnere som arbeider med bygningsvern. Disse aktørene ønsket å skape mer blest rundt de gamle kystkulturbygningene, og valgte derfor å gå sammen om å starte opp et felles prosjekt. Parken bidrar med administrasjon, mens partnerne driver prosjektet.

Aktørene som startet opp Skippertaket er alle folk som er bevandret innen bygningsvern og tradisjonshåndverk. De fire aktørene som kom med ideen og startet opp prosjektet var Nedre Jølster Bilelag, Norsk Kystkulturakademi, Jensbua Kystkultursenter og Ove Losnegård Snikkar & båtbyggjar. I ettertid har Sogn og Fjordane fortidsminneforening også blitt med i samarbeidet.

Målet med Skippertaket var å berge og sikre et truet kulturminne på dugnad en gang i året. De startet prosjektet i 2018, men det første bygget som fikk førstehjelp var Solunds eldste sjøbu. I tillegg til å gi førstehjelp til truede kulturminner er dette en sosial møteplass. Alle som ønsker kan bli med å lære om hvordan eldre bygg er konstruert og hvordan de kan restaureres ved hjelp av tradisjonelle byggeteknikker.

Årets Skippertak foregikk i Storaker, og det var Sjøbua i Storaker som fikk nyte godt av gjengen med frivillige arbeidsfolk. Den store og gamle sjøbua er helt særegen, og er et monument over en svunnen tid hvor det var både industri og stor handelstrafikk på plassen. Tidligere var det mange av disse buene langs kysten, men ettersom de mistet sin funksjon er det blitt færre av dem i kystlandskapet.

Dugnaden ble gjennomført over ei langhelg, med oppstart torsdag kveld og avslutning søndag formiddag. På programmet sto ikke kun restaurering av bygg, men også sosialt samvær, historier fra området og foredrag om byggeskikk, materialvalg og restaurering av gamle hus.

Tiltaket bidrar til å sette fokus på bygningsvern og verdien av de gamle kystkulturbygningene, og også hvordan kunnskap og erfaringer om bevaring og restaurering kan videreføres. Skippertaket har også et mål om å få til et generasjonsskifte innen bygningsvern. Yngre som er interessert i å ta vare på eldre bygg kan også være med å lære tradisjonelle handverksteknikker.

Vi håper og tror dette tiltaket kan vokse seg større og bidra til at enda flere blir interessert i og får mer kunnskap om bygningsvern, sier Trude Søilen, daglig leder i Fjordkysten regional- og geopark.

Årets arrangement hadde også fokus på formidling av tradisjonshåndverk. Blant annet var det en befaring i skogen for å lære om hvordan man kan plukke ut gode emner til bjelkelag, panel etc. Det å gjenkjenne riktige og gode materialer er en kompetanse som er i ferd med å bli glemt, Det var også en demonstrasjon av skanting, som er  en teknikk der en tilvirker for eksempel bjelker  av rundstokker med bare øks.

Årets Skippertak har fått støtte fra Kulturminnefondet. Det endelige målet er at Sjøbua i Storaker blir satt tilbake i skikkelig stand.  I samarbeid med eier og Skippertaket lages det en fremdriftsplan for å bli helt ferdig med restaureringen av bygget. I tillegg bidrar parken med kompetanse på søknader.

Skippertaket skal være førstehjelp til et truet kulturminne, for å kjøpe tid til å hjelpe eier med å sette det i skikkelig stand senere. Fjordkysten regional- og geopark har satt av midler til å bidra med den administrative delen, sier Trude Søilen, daglig leder Fjordkysten regional- og geopark.

Vi i Norske Parker er imponert over dugnadsinnsatsen og arbeidet som legges ned for å bevare disse byggene gjennom Skippertaket. Vi ser helt klart at denne modellen for å bevare kulturminner har overføringsverdi til andre steder. Tiltaket bidrar både til kunnskapsoverføring, formidling og faktisk istandsettelse, noe som gjør det til, og et godt eksempel på at park som samarbeidsmodell fungerer. Noe som igjen fører til et godt samhold og langvarige forbindelser.

 

 

 

 

 

Skroll til toppen