Via Ferrata i Brekke

I sommer blir det mulighet til å prøve en ny attraksjon i Haldenkanalen Regionalpark. I tilknytning til Haldenkanalen og Brekke sluser er det bygget en Via Ferrata, som blant annet inneholder Europas lengste hengebro tilknyttet en Via ferrata og Nord-Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. Haldenkanalen Regionalpark har vært prosjektleder for Via Ferrataen.

Ideen om Via Ferrataen oppsto på et stedsutviklingsverksted som parken arrangerte i 2017. Bakgrunnen for verkstedet var fokuset på stedsutvikling og ønsket om å kunne utvikle innfallsportene til Haldenkanalen. På verkstedet ble arkitektfirmaet Snøhetta invitert og ideen om en Via Ferrata ble lansert. De næringsdrivende i området syntes dette var en god ide og prosjektet ble startet opp. Nå er prosjektet i mål og Via Ferrataen hadde åpning 5. juni.

Haldenkanalen Regionalpark har under hele prosjektperioden hatt en førende rolle på alt som har vært gjort i prosjektet. Parken har vært prosjektleder og søkt finansiering til gjennomføringen av prosjektet. I tillegg har de hatt koordineringsansvaret som har bestått av å få med de næringsdrivende og grunneierne i området.

Målet med å etablere en Via Ferrata har vært å lage noe som både kan være interessant for de som bor i området og de som besøker det. Et av målene med denne etableringen har vært at det skal være mulig å drive med verdiskaping i tilknytning til kulturminnet Haldenkanalen.

Dette er et av hovedmålene til Haldenkanalen Regionalpark, skape verdier ut fra natur- og kulturarven i regionen, sier Vidar Østenby, daglig leder i Haldenkanalen Regionalpark.

I løpet av prosjektet har nettverket til parken blitt utvidet og de har kommet i kontakt med flere nye næringsaktører. Flere har sett verdien av å ha parken med på laget, noe som har ført til at andre aktører har kommet i ettertid og spurt om muligheten for å kunne ha med parken på andre prosjekter.

Parken har i det siste hatt to store prosjekter som har vært finansiert gjennom Sparebankstiftelsen. Via Ferrata-prosjektet er et av dem, men i tillegg har de et prosjekt knyttet til flytende overnattingsenheter, også som et resultat av et stedsutviklingsverksted sammen med Snøhetta. Begge disse prosjektene har gitt parken god markedsføring og Sparebankstiftelsen ser på de som gode samarbeidspartnere.

Det å lande et så stort prosjekt som Via Ferrata-prosjektet har vært en utfordring, men med felles innsats og bidrag fra ulike støttespillere har vi klart å komme i mål med prosjektet, sier Vidar Østenby, daglig leder i Haldenkanalen regionalpark.  


Blå rute på Via Ferrata. Foto: Haldenkanalen Regionalpark

nettsiden til Via Ferrata kan du lese mer om de, og sjekke når de har åpent.

Vi i Norske Parker er imponert over arbeidet som er gjort i Haldenkanalen Regionalpark og vi er svært glad for at flere får opp øynene for parker som viktige og dyktige samarbeidspartnere.

Skroll til toppen