Regionalparkene i Europa styrker samarbeidet

Kristian Bjørnstad, daglig leder i Norske Parker er valgt som leder for de Europeiske regionalparkene.
Oversikt over parker i Europa (2020) som er regional, natur og landskapsparker.
Oversikt over parker i Europa (2020) som er regional, natur og landskapsparker.
Oversikt over parker i Europa (2020) som er regional, natur og landskapsparker.

Europa står ovenfor store utfordringer, som  klimaendringer, naturkrise og distriktsproblemer.  Gjennom økt samarbeid  kan Europas Natur-, Regional – og Landskapsparker bli en del av løsningen. Parkene kan  finne lokale og regionale løsninger på utfordringene. Med bakgrunn i dette har Kristian Bjørnstad, daglig leder i Norske Parker, og andre ledere i de nasjonale parkorganisasjonene initiert et nytt europeisk samarbeid tilknyttet Europarc Federation.

Bjørnstad er valgt som leder i den  nyopprettede gruppen Nature, Regional, Landscape Parks Task Force (NRL Parks Task Force) Gruppen ønsker å øke synligheten og påvirke politikere og byråkratiske prosesser på nasjonalt nivå. Det finnes hele 900 parker i denne kategorien og de har en god mulighet for positiv påvirkning. Andre land i Europa har arbeidet med denne typen parker siden etter krigen, mens det i Norge er relativt nytt .

“Vi skal bruke det europeiske erfaringene og nettverket til å vise de ulike landene, inkludert Norge, at dette er en god samarbeidsmodell for distriktene”. Derfor er det er viktig arbeid at vi samler oss på både nasjonalt og Europeisk nivå. Det er nettopp den politiske effekten vi tror er veldig bra”. NRL-park-samarbeidet skal jobbe på nasjonale nivå. “Vi tror den største effekten vår vil være på de nasjonale nivåene”, forteller Bjørnstad.

Man smilende med grønn jakke. Vinter.
Kristian Bjørnstad er daglig leder i Norske Parker, og også leder i European regional, nature landskape parks task force. Foto: Kine Bakke

 

Klimatilpasning er det første arbeidsområdet til den nyopprettede NRL Parks Task Force. Noe av det første de skal ta tak i er utviklingen av et felles klimacharter hvor parkene signerer og forplikter seg til å bidra i et større arbeid med klima tilpasning på regionalt og lokalt nivå. Arbeidet med klimatilpasning har kommet et stykke lenger i flere andre parkland i Europa, som for eksempel i Østerrike og Tyskland. I Frankrike etableres det fortsatt parker og de får viktig oppgaver fra myndighetene. I Sveits  har parkene en helt annen posisjon i reiselivet  enn de har i Norge, og dette ønsker Bjørnstad å trekke erfaringer fra.

Selv om hovedfokuset til NRL Task Force vil ligge på kommunikasjon, samfunnskontakt og klimatilpasning, er ikke andre deler av parkarbeidet borte. I Norge er det flere parker som jobber med lokalmatprosjekter. Også her er det nyttig erfaring å tilegne seg fra parker i det øvrige Europa.

“I Østerrike har  de de utviklet klimavennlige produkter i parkene. Dette er veldig interessant for oss”, forteller Bjørnstad.

Parkene står i en særposisjon i  å forvalte og utvikle kulturlandskap. Bjørnstad håper å kunne rette fokus mot landskapsforvaltning i årene som kommer. Den europeiske landskapskonvensjonen er en viktig fellesnevner for alle NRL-parkene, og vil også kunne danne grunnlaget for videre arbeid her i Norge.

“For oss som er en liten park-nasjon er det viktig å ha den europeiske organiseringen”, forteller Bjørnstad.

Les mer om Regional sirkulær økonomi i parker

 

 

 

Skroll til toppen