4 goder fra helhetlig landskapsforvaltning

Norske Parker søker stadig inspirasjon for måter å styrke landskapsarbeidet. Vi forankrer vårt arbeid i Europarådets landskapskonvensjon, og i Europa er det flere aktører som arbeider etter denne på innovative måter. Noen skiller seg ut som spesielt gode.
Landskapet inneholder det naturlige så vell som det kulturelle
Foto: Norske Parker
Foto: Norske Parker

🌍Commonland er en nederlandsk organisasjon som arbeider over hele verden for å ivareta, restaurere og utvikle landskap. Vi ser mange likhetstrekk med vårt landskapsarbeid.

🕙 I kjernen for  landskapsarbeidet deres ligger helheten og langsiktigheten. Partnerskap etableres over 20 år. Det høres kanskje lenge ut, men i et landskapsperspektiv er det nødvendig å se de lange linjene.

🤝Som i alle partnerskap må en ha tillit til hverandre. Det kommer ikke av seg selv. Det bygges over tid. En må bruke tid på å skape en felles forståelse av landskapet en lever i og hvordan en sammen jobber for å styrke det.

Metoden til Commonland kan oversettes til de 4 godene en får fra å arbeide helhetlig med landskap.

🌱Helhetlig landskapsarbeidet gir inspirasjon og engasjement for landskapet (1). Det skaper nytt samarbeid og øker bolyst (2). Det øker biomangfold og jordhelse (3). Og det utvikler ny næring over tid (4).

I dag er det økt fokus på naturrestaurering. Vi mener en innovativ landskapsforvaltning – sammen med lokalsamfunn – er veien å gå for å skalere opp restaureringsarbeidet. Lokalsamfunn må se godene for å kunne engasjere seg i eget landskap. Uten det lykkes vi ikke.

 

 

 

Skroll til toppen