5 gode anbefalinger fra Reisemålsutvalget.

Reisemålsutvalget sine tilrådinger vil bidra til en mer lokalsamfunnsorientert reiselivsutvikling. Mangfoldet av parker og vårt parkarbeid i Norge kan bidra positivt i den utviklingen, og styrker utvalgets retning.
Norske Parker er en organisasjon for parker i Norge. Foto: Øyvind Heen. Bildet er fra fra Nærøyfjorden Verdsarvpark
Norske Parker er en organisasjon for parker i Norge. Foto: Øyvind Heen. Bildet er fra fra Nærøyfjorden Verdsarvpark
Norske Parker er en organisasjon for parker i Norge. Foto: Øyvind Heen. Bildet er fra fra Nærøyfjorden Verdsarvpark

Utvalget legger med sine forslag grunnlaget for en mer regenerativ reiselivsutvikling i framtiden. Det er en reiselivsutvikling som kan reparere og gjenoppbygge natur – og styrke lokalsamfunn. Vårt parkarbeid og regionalparkmodellen styrker en slik utvikling. Regionalpark er også nevnt flere ganger i rapporten.

Les mer om vårt arbeid med regenerativt reiseliv. 

Her er fem gode anbefalinger i utvalgets rapport:

  1. En helhetlig reisemålsledelse. Utvalget anbefaler å etablere en helhetlig reisemålsledelse, med et representativt utvalg aktører tilpasset området. Kommunen skal være den ansvarlige. I forbindelse med dette mener utvalget også at «modellen med regionalpark ivaretar mye av det utvalget mener er viktige elementer i en god reiselivsledelse og kan derfor ha stor overføringsverdi til andre reisemål».
  2. Et tydelig verdivalg. Utvalget tar et tydelig verdivalg bort fra et vekst og volumturisme som et hovedmål. Målet er i stedet positive effekter på reisemålet og ovenfor lokalbefolkningen. Dette er reisemålsutvikling på lokalsamfunnets premisser.
  3. Fokus på klima og tålegrenser. Økt ferdsel i naturen kan føre til nedbygging og tap av naturmangfold. I tillegg kan økt besøkspress påvirke livskvaliteten til lokalsamfunn på en negativ måte. Utvalget mener bedre besøksstyring og mindre klimaavtrykk er viktig.
  4. Bedre besøk med besøksforvaltning. Besøksforvaltning betyr å sikre gode opplevelser for besøkende og fastboende, samtidig som en ivaretar sårbare områder. Utvalget peker på et fragmentert nasjonalt ansvar for besøksforvaltning og et behov for å samordne innsatser på tvers av sektorgrenser. Utvalget vil styrke besøksforvaltningen og innføre besøksbidrag for fellesgodefinansiering. Det var i parkene fagområdet ble utviklet og her kan parker bidra mye.
  5. Økt samarbeid. Utvalget peker på at reiseliv ikke er èn næring, men mange. Behovet for samarbeid er stort. Parkmodellen har et grunnlag i brede partnerskap lokalt og regionalt og er en gavepakke til reiselivet.

Les hele rapporten “Leve og oppleve — Reisemål for en bærekraftig fremtid” på regjeringens nettsider

Skroll til toppen