Regenerativt reiseliv og besøksforvaltning

Regionalparker er rigget for et regenerativt reiseliv.

Det er et positivt økende fokus på bærekraft i reiselivet. Det er en økende bevissthet om bærekraft fra storsamfunnet, småsamfunn og de besøkende. Reiselivets ser nå at det ikke bare er smart å jobbe bærekraftig, men det er tvingende nødvendig for både klima, natur og lokalsamfunn.

I Norge er det alt flere områder som jobber med  merket for bærekraftig reisemål. Flere av regionalparkene i Norge jobber med dette i sine regioner i samarbeid med destinasjonsselskaper. Vi er også inspirert av Charterparkmodellen til Europarc Federation, som er en metode for å utvikle bærekraftig reiseliv i parkregioner. Charterpark var det første merket for bærekraftig reiseliv i Europa. Parker er viktige samarbeidspartnere for reiselivet i sine regioner. Vi vil hevde de er en gavepakke!

Men parker er rigget for mer enn bærekraft, det er rigget for det framtidige arbeidet med et regenerativt reiseliv. Det er en reiselivsutvikling som kan reparere og gjenoppbygge natur og landskap – og samtidig styrke lokalsamfunn. Reismålsutvalget legger med sine forslag grunnlaget for en mer regenerativ reiselivsutvikling i framtiden. Vårt parkarbeid og parkmodellen styrker en slik utvikling.

Les hele rapporten til Reisemålsutvalget på Regjeringens hjemmesider. 

Et reisemål, eller en destinasjon, er først og fremst et lokalsamfunn og et identitetsområde for de som bor der. Det er også et kulturlandskap med viktige kulturmiljøer som holdes i hevd av grunneiere og landbruksvirksomhet. Det er et naturlandskap, med viktig naturverdier, dyr og arter. Alt dette er vårt utgangspunkt som parker.

En regionalpark er et verdifult landskap- og identitetsområde definert av de som bor i sitt hverdagslandskap. Det er viktig at reiselivets merkevarebygigng og produktutvikling tar hensyn til dette. Det er viktig for den sosiale bærekraften.  En regionalpark er et godt forankret og bredt partnerskap med offentlige, frivilige og næringspartnere. Det er også en organisasjon som jobber helhetlig og langsiktig med tverrfaglig natur- og samfunnskompetanse og god prosessledererfaring.

En regionalpark er en viktig aktør i resemålsledelsen. Reisemålsutvalget mener at modellen med regionaparker ivaretar mye av det utvalget mener er viktige elementer i en god reisemålsledelse, og kan derfor ha stor overføringsverdi til andre reisemål.

Park som en merkevare er stort internasjonalt og har en merverdi for bevisste gjester interessert i natur- og lokal kultur. Det er en merverdi Norske Parker jobber med til nytte for det lokale reiselivet og partnere i parker. I Europa er regionalparker, geoparker, nasjonalparker og UNESCO-områder de fremste områdene som vises frem. Det er her kontinentale gjester vet at det finnes verdifulle landskap, godt vertskap, lokal mat og autentiske opplevelser som styrker lokalsamfunn.

 

 

 

 

 

Prosjekter

Aktuelt

Skroll til toppen