Norske parker samles i Solund

To ganger hvert år samles de norske regionalparkene og landskapsparkene for et parkmøte. Der oppdager vi nye parkområder, spiser lokal mat og henter inspirasjon til eget arbeid. Våren 2015 var det Solund  i vest som sto for tur.

Kystparken er under etablering. Det var omlag 25 deltakere fra hele landet som ble imponert over det lokale engasjementet og de flotte områdene vi så fra båt. Vi kommer tilbake med et nytt parkmøte. Følg med på disse nettsidene.

Skroll til toppen