Smaken av Island på Nordisk parkworkshop

Det var flere som fikk smaken av Island på en Nordisk parkworkshop nylig. I februar reiste parkdeltakere fra Norge, Sverige og Danmark til Islandske kollegaer for faglige diskusjoner og hyggelig sosialt samvær. Det Islandske vertskapet fra Snæfellsnes regionalpark, de lokale kommunene og rådgiverne i Alta, disket opp med lokale smaker og interessant lokalt parkarbeid.

Verkstedet på Island er del i et Nordisk prosjekt som Norske Parker driver med støtte fra Nordisk Ministerråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Deltakerne gikk gjennom, og drøftet kritisk,  alle faser i en parkutvikling og identifiserte gode metoder og prosesser for utvikling av park.  Se videoen fra verkstedet. .

island6

 

 

 

 

 

Resultatene av denne turen skal publiseres i en håndbok for park og det arbeides med en video fra turen til Island. Det var et sterkt ønske om videre nordisk nettverksarbeid for regionalpark  i regi av Norske Parker.

 

Skroll til toppen