Nye norske områder etablerer regionalpark

Vi har nå fem etablerte regionalparker i Norge og fire parker under etablering. Dette betyr at det om kort tid vil være ni etablerte regionalparker over hele Norge. Regionalparker er unike regioner med et høye natur- og kulturverdier. Her jobbes det godt med både ivaretaking og utvikling.

Parkene i Norge bygges nedenfra og opp og inkluderer ingen ekstra krav om vern. I disse parkene er det de lokale myndighetene, næringsaktører og frivillige som sammen bestemmer en langsiktig retning for sine områder. Det inkluderer både det å ivareta verdier, men også å utvikle disse på bærekraftige måter.

Skroll til toppen