Natur- og kulturveiledning

Norge har et godt rykte internasjonalt for vår vakre natur. Det er imidlertid viktig å se skogen bak trærne; menneskene bak fjellene; kulturen bak naturen. De norske regionalparkene tiltrekker seg tusenvis av besøkende hvert år. Ikke alle gjestene er like oppmerksomme på områdenes natur- og kulturarv – stedenes identitet.
Fire mennesker i samtale
Norske Parker har engasjert Sandy Colvine fra Interpret Europe som en av våre kursholdere. Foto: Hans Ola Østby

Natur- og kulturformidling, eller «Heritage Interpretation» som det heter på engelsk, er en formidlingsmåte som skaper merverdi for opplevelser og produkter. 

Norske Parker har gått sammen med Interpret Europe for å skape bevissthet og samarbeid om autentiske besøksopplevelser i de norske regionalparkene. Ved å ta i bruk interpretasjonsprinsipper kan man skape øyeblikk og følelser som gir gjestene minner og opplevelser for livet.

Hode, hender og hjerte

God natur- og kulturveiledning (interpretasjon) er basert på førstehåndsopplevelser og direkte kontakt med natur- og kulturfenomener. Formidlingsmåten relaterer stedet, opplevelsen og objekter til de besøkendes egen kunnskap, erfaring og verdier.

Metoden brukes for å skape bedre koblinger, dypere mening og mer berikende opplevelser. I regionalparkenes tilfelle tjener dette parkforvaltningen, samtidig som det bidrar til bevaring av natur- og kulturarven. Det skaper en gjensidig forbindelse mellom de besøkende, naturen, kulturen og lokalhistorien, og gir gjestene en relasjon til parken på et dypere plan.

Natur- og kulturformidling gir parkene redskaper til å markedsføre seg selv ved hjelp av en tematisk tilnærming som appellerer til gjestens hode, hender og hjerte. Det bidrar også til større bevissthet hos gjestene knyttet til stedet de besøker både før og under oppholdet.

Les mer : UNESCO støtter Norske Parkers formidlingsarbeid

Våre tilbud

Norske Parker jobber, i samarbeid med Interpret Europe, for å innarbeide natur- og kulturformidling (interpretasjon) som formidlingsmåte i Norge.

Vi tilbyr skriveverksteder, basert på interpretasjonsprinsipper, for parkpartnere og regionalparkenes kommunikasjons- og markedsføringsansvarlige. Vi arrangerer grunnleggende workshops på nasjonale og regionale konferanser og seminarer, og vi holder kurs både for guider og vertskap:

Kursene gir henholdsvis parkguider, rangere og lokale virksomheter verktøy for å tilby praktiske og meningsfulle besøksopplevelser, og destinasjonsselskaper og lokale reiselivsbedrifter mulighet til å skape nye produkter og å bli ambassadører for sin lokale kulturarv.

Les mer : Kulturminner gir gode ferier

En ny tilnærming

Interpretasjon er et forholdsvis nytt konsept her til lands, men formidlingsmetoden er internasjonalt anerkjent. Den hadde sin start i USA, og blir mer og mer utbredt i Europa.

Det krever tid og krefter å overbevise noen om å ta i bruk en ny tilnærming. Norske Parker har bidratt til å kaste lys over natur- og kulturveiledning i Norge, gjennom gradvis og målrettet arbeid.

Prosessen involverer alle de norske regionalparkene, destinasjonsselskaper, lokalt næringsliv, reiselivsbedrifter og regionale og nasjonale beslutningstakere i offentlig administrasjon.

Vårt prosjekt «Parks Norway» er designet for å formidle berikende og engasjerende parkopplevelser til internasjonale gjester ved hjelp av interpretasjonsteknikker.

Ved å jobbe med natur- og kulturveiledning knytter vi sterkere bånd til parkpartnere, og tar sikte på rollen som Norges ledende kompetansesenter innen interpretasjon.

Natur- og kulturveiledning gjør gjestene til aktive deltakere i sine opplevelser, og  bidrar til bærekraftig reiselivsutvikling. Målet er å utvide deres horisont og avdekke viktige verdier.

Les mer om natur- og kulturveiledning.

Skroll til toppen