UNESCO støtter Norske Parkers formidlingsarbeid

Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning fikk 54 søknader i 2021. Det var 23 som fikk støtte. Norske Parker var en av disse. Midlene støtter vår satsning på natur- og kulturformidling sammen med UNESCO geoparker og verdensarvområder.
Fra kurs i interpretasjon i Nærøyfjorden Verdsarvpark, en av våre medlemmer i Norske Parker. Foto: Hans Ola Østby
Fra kurs i interpretasjon i Nærøyfjorden Verdsarvpark, en av våre medlemmer i Norske Parker. Foto: Hans Ola Østby
Fra kurs i interpretasjon i Nærøyfjorden Verdsarvpark, en av våre medlemmer i Norske Parker. Foto: Hans Ola Østby

I søknadsbehandlingen vektla UNESCO blant annet prosjekter av god kvalitet. UNESCO støtter prosjekter som gir vesentlig merverdi, som når mange og som stimulerer til bredt og internasjonalt samarbeid.

Formidling fremmer forståelse

Parker og UNESCO-områder arbeider på helhetlige måter med ivaretaking og bærekraftig utvikling av natur- og kulturarv. For å forsterke arbeidet med bærekraftig utvikling, så er kommunikasjon og formidling helt grunnleggende. Faglig utvikling av formidling i parker og UNESCO-områder er derfor et viktig arbeid og satsing i Norske Parker. Støtten fra UNESCO-kommisjonen bidrar til å styrke dette ytterligere.

-Vi er glade for å få støtte fra en så prestisjetung organisasjon. Det beviser at vår satsing innenfor formidling er riktig. Vi skal jobbe for å skape forståelse for parkenes natur- og kulturarv og samtidig fremme UNESCO verdiene. Vi skal styrke nettverksbygging og gjennomføre kurs så snart koronasituasjonen endrer seg, sier daglig leder Kristian Bjørnstad

Nye nettverk og metoder

Det finnes ulike tilnærminger til formidling i våre ni medlemsparker og UNESCO-områdene i Norge.. Det er derfor et behov for mer faglig samarbeid og utvikling på dette området i Norge.  Internasjonalt finnes fagområde «Heritage Interpretation». Det er en tilnærming til kommunikasjon som styrker dypere meningsskaping i forhold til natur- og kulturarv. Faget er lite utviklet i Norge, men rundt om i Europa og USA er dette et mye brukt fagområde for formidling. Prosjektet man har fått støtte til vil bidra til å  å styrke kompetansen på dette. UNESCO etablerer nå et eget senter for arbeid med interpretasjon. Du kan lese mer om senteret på facebooksiden deres  – International Centre for the Interpretation and Presentation of World Heritage Sites. Vi oppretter kontakt med denne kompetanseorganisasjonen på vegne av våre samarbeidspartnere.

– Parker og UNESCO-områder i Norge gjør allerede en god jobb med formidling. Men vi har fått tilbakemeldinger på at det er behov for ytterligere nettverk- og kompetansebygging. De har et behov for å finne faglige møteplasser og felles faglige referanserammer. Vi kan også nyte godt av at vi har gode internasjonale kontakter og mange kollegaer i andre deler av Europa, sier Kristian Bjørnstad.

Norske Parker har etablert et eget nettverk for natur- og kulturveiledning. Det består i dag av over 40 aktører som jobber aktivt med formidling av natur- og kulturarv i Norge. Fremover  planlegger vi kurs og webinarer som skal styrker kompetansen på formidling. Norske Parker trekker inn en prosjektmedarbeider i dette arbeidet.  Støtten fra UNESCO-kommisjonen er viktig for det videre arbeidet med prosjektet i Norske Parker. Prosjektet skal være ferdig i februar 2022, og støtten er på 150 000 kr.

Skroll til toppen