Kulturminner gir gode ferier

Er det noe vi i Norske Parker vet så er det at kulturminner kan være med å skape gode opplevelser. Våre parker er etablert med grunnlag i de unike natur- og kulturverdiene som finnes i regionen. I parkene jobber de med å bevare og formidle kulturminner.
Kongevegen over Filefjell
Kongevegen over Filefjell. Foto: Sverre Hjørnevik/Statens vegvesen
Kongevegen over Filefjell. Foto: Sverre Hjørnevik/Statens vegvesen

En rykende fersk undersøkelse utført av Norstat på oppdrag av Riksantikvaren viser at 57 % av gjestene som prioriterte kulturminner var svært fornøyd med ferien sin. Av de som prioriterte natur var «kun» 46 % svært fornøyd. Dette mener vi i Norske Parker viser at vi er på rett spor i våre parker. Parkene har dyktige medarbeidere som har faglig kompetanse på kultur og kulturminner. Disse gjør en viktig jobb i sine regioner med å vise frem og tilrettelegge for at besøkende skal få en god opplevelse av kulturverdiene i parken.

Det å tilrettelegge for at de besøkende skal få oppleve kulturarven i en region handler i stor grad om å kunne fortelle en historie om hvem, hva, hvorfor og når. Kulturarven er vår egen unike historie og samtidig en døråpner for et dypere engasjement. Jo dypere vi graver, jo mer forstår vi at vår region alltid har vært en del av en større sammenheng – et levende landskap. Samtidig forteller historien oss om hvordan vi har tilpasset oss ressursgrunnlaget akkurat her. Vår historie er både unik og universell. Den gjør at vi både kan identifisere oss og inkludere andre. I tillegg er mange av de fysiske minnene både visuelle og spesielle. Kulturminnene fremstår derfor som gode besøksmål.

Et eksempel på at parkene gjør en viktig jobb for kulturminnene er samarbeidet Valdres Natur- og Kulturpark var en del av da de var med på å ruste opp Den bergenske kongeveien. I tillegg til å bidra til opprustingen var de med å etablere et bedriftsnettverk langs strekningen som bidrar til å skape en økonomisk merverdi for lokalsamfunnet. I 2017 fikk denne strekningen «Europa Nostras kulturminnepris». Denne strekningen er også et godt eksempel på hvordan natur- og kulturopplevelser kan kombineres og gi en ekstra dimensjon til den besøkende.

Vi har lenge sett at de som er ute og reiser vil ha ekte opplevelser fra ekte opplevde liv. Dette gjelder både utenlandske og norske gjester, sier kulturrådgiver i Valdres Natur- og Kulturpark Katharina Sparstad.

Norstat-undersøkelsen viser også at kulturminner kommer til å bli en besøksvinner sommeren 2021. Vi i Norske Parker og regionalparkene skal derfor jobbe for at det gode tilbudet i våre parker til de som ønsker å besøke et kulturminne fortsatt opprettholdes.

Skroll til toppen