Med GNIST 1,25 milliarder år tilbake i tid

For et par uker siden var vi i Norske Parker med Norges geologiske undersøkelse ut på tur. Bakgrunnen for turen er at vi i Norske Parker er en del av Interreg-prosjektet GNIST. GNIST står for Geologisk arv i Naturbasert Innovasjon for Skandinavisk Turisme. Et at hovedmålene med dette prosjektet er å løfte frem geologisk arv i Indre Skandinavia og potensialet dette har for reiselivsnæringen.
Geologer på tur i Fulufjellet nasjonalpark for å se på geologiske fenomener.
Geologer på tur i Fulufjellet nasjonalpark for å se på geologiske fenomener.
Geologer på tur i Fulufjellet nasjonalpark for å se på geologiske fenomener.

Turen gikk til Fulufjellet nasjonalpark på norsk side hvor vi så nærmere på ulike geologiske attraksjoner. Fulufjellet har en unik geologi i norsk sammenheng. I stor grad består geologien her av Trysilsandstein som er en steinart som ble dannet for ca. 1,25 milliarder år siden. Denne røde steinen er kjent for sine bølgeslagsmerker som ble avsatt da den bla dannet. Det er også mulig å finne merker etter vanndråper og sprekker som ble avsatt på samme tid. Ved å tilføre slike opplysninger øker interessen for å lære mer om et sted og dette kan være interessant i en reiselivssammenheng.

En av Norske Parker sine roller inn i prosjektet er å se på hvordan det er mulig å utvikle et undervisningsopplegg for ungdom basert på geologi som har overføringsverdi til andre regionalparker i Norge. Ved å ta utgangspunkt i Fulufjellet og geologien der, ønsket vi å se hvordan kunnskapen herifra kan brukes andre steder. En av konklusjonene er at geologien ikke trenger å være spektakulær ved første øyekast, men hvis man får vite fakta som at merkene man ser i steinen er 1,25 milliarder år gamle så øker interessen betraktelig.

GNIST-prosjektet har også et fokus på hvordan geologiske attraksjoner kan brukes i reiselivsnæringen. Dette kan kombineres med steder som egner seg for undervisning. Hvis stedene har noe annerledes og helst noe spektakulært ved seg, danner de fort grunnlag for nysgjerrighet som både er positivt i en reiselivssammenheng, men også i undervisningssammenheng. Vi i Norske Parker ser at geologisk arv er en uutnyttet ressurs i landskapet som fortjener mer oppmerksomhet. Alt landskap er tuftet på geologien som ligger i bunnen og ved å få økt kunnskap om denne økes også forståelsen for hvorfor landskapet ser ut som det gjør.

Under følger noen bilder fra dagen og litt informasjon om geologien.

Sprekker i Trysilsandstein avsatt for 1,25 milliarder år siden. Foto: Norske Parker
Sprekker i Trysilsandstein avsatt for 1,25 milliarder år siden. Foto: Norske Parker.
Her vises starten på en oppsprekkingsprosess, som senere vil gjøre at det dannes løse blokker. Foto: Norske Parker
Her vises starten på en oppsprekkingsprosess, som senere vil gjøre at det dannes løse blokker. Foto: Norske Parker.
 Lunsjpause på "blokkfabrikken", hvor sandsteinen går ifra å sitte sammen til å danne blokker. Sprekkene synes helt tydelig og det er her blokkene dannes når det renger vann ned som fryser og "sprenger" steinen fra hverandre. Foto: Norske Parker.

Lunsjpause på “blokkfabrikken”, hvor sandsteinen går ifra å sitte sammen til å danne blokker. Sprekkene synes helt tydelig og det er her blokkene dannes når det renger vann ned som fryser og “sprenger” steinen fra hverandre. Foto: Norske Parker.
Blokkhav i Fulufjellet nasjonalpark med "blokkfabrikker". På avstand synes den røde fargen i sandsteinen godt og skaper en fin kontrast til den grønne kartlaven. Foto: Norske Parker.
Blokkhav i Fulufjellet nasjonalpark med “blokkfabrikker”. På avstand synes den røde fargen i sandsteinen godt og skaper en fin kontrast til den grønne kartlaven. Rødfargen indikerer at det er kontinentalavsetning, det vil si at den  er avsatt på land. Foto: Norske Parker.

 

 

Skroll til toppen