Norsk Kystkulturakademi AS og Svein Tufte, vinnere av Parkprisen 2022

Norsk Kystkulturakademi AS (NKKA) og Svein Tufte ble hedret med Parkprisen 2022. Prisen ble delt ut under Levende Landskap konferansen 2022.
Ærespris og Parkprisutdeling under Levende Landskap konferansen i Nærøyfjorden Verdsarvpark 2022. Foto: Kine Bakke/Norske Parker
Ærespris og Parkprisutdeling under Levende Landskap konferansen i Nærøyfjorden Verdsarvpark 2022. Foto: Kine Bakke/Norske Parker
Ærespris og Parkprisutdeling under Levende Landskap konferansen i Nærøyfjorden Verdsarvpark 2022. Foto: Kine Bakke/Norske Parker

Nyopprettet pris til parkene

I anledning 10-års-jubileet til Norske Parker opprettet vi Parkprisen i 2022. Prisen deles ut til en organisasjon, bedrift, enkeltperson eller forening som har utmerket seg positivt med sitt arbeid med og i park. Vinneren velges ut blant innsendte nominasjoner. 10 kandidater ble nominert til Parkprisen 2022.

Under en markering av 10-års-jubileet på brygga i Undredal 11. mai delte daglig leder i Norske Parker, Kristian Bjørnstad, ut prisen til to verdige vinnere. Begge med et brennende engasjement for formidling og ivaretakelse av kulturminner.

Langsiktig arbeid med park gir resultater

I løpet av ti år har Norsk Kystkulturakademi satt i gang mange prosjekter og satsninger. De er blant annet opphavet til Fjordkysten regional- og geopark, grunnleggeren av Villsaufestivalen og en sentral del av prosjektet Skippertaket.

Kystkulturakademiet skaper utvikling og verdier både i Solund og regionen for øvrig. Gjennom akademia, bygningsvern, landskapsskjøtsel og naturbasert reiselivssatsing arbeider de mot et overordnet mål om å formidle kystkultur. I dette arbeidet ligger blant annet restaurering av bygninger, skjøtsel av kulturmiljø og guidede turer til vanns og lands. Et arbeid som bidrar til å skape levende landskap.

“Å etablere en park er et langsiktig arbeid som tar tid. Da Norsk kystkulturakademi for 10 år siden tok initiativet til å etablere en park i vår region, var det i begynnelsen vanskelig å forklare hva vi drev på med. Men nå har vi kommet langt og fått mange konkrete resultater å vise til.  Det er veldig inspirerende og oppmuntrende å få denne anerkjennelsen for det store arbeidet vi har lagt ned over lang tid.”, forteller Trude Søilen fra Kystkulturakademiet.

Samarbeid er nøkkelen

Svein Tufte fra Bakka i Aurland kommune, har bodd mesteparten av livet sitt der. Han er en aktiv, engasjert og dedikert person i arbeidet med og for Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Tufte har bidratt til at et mangfold av kulturminner og landskapsverdier blir holdt i hevd. Engasjementet for aktivt landbruk og ivaretaking av kulturminner i landskapet er stort hos Tufte, som har hatt en rekke verv både i grendelag, politikk og som styremedlem i Verdsarvparken. Også i hverdagen som bonde tar han med seg engasjementet når han søker å ivareta kulturminner som gamle steingarder, bakkemurer, veger og bygninger.

“Eg set umåteleg stor pris på denne prisutdelinga her”, forteller Tufte under premieutdelingen i Undredal i mai. “Også vil eg sei da. Takka væra at me klarer å arbeida i hop, både i grendalaget Bakka, Verdsarvparken og Verneområdestyret, så får me til ting som me ikkje hadde klart aleina”.

Utvikling og samarbeid

Samarbeid og langsiktige planer er to nøkkel-faktorer som begge de to vinnerne av Parkprisen 2022 peker på når de skal trekke frem suksess-faktorer. Gjennom samarbeid og lokalt initiativ skapes synergier som bidrar til utvikling, bevaring og verdiskaping lokalt så vel som regionalt.

I Norske Parker håper, og tror vi at Parkprisen kan bidra til å rette søkelyset mot lokale drivkrefter som skaper utvikling i sine områder.

Parkprisen deles neste gang ut på Levende Landskap konferansen 2024.

Skroll til toppen