Regional- og geoparker styrker samarbeidet

I juni gjennomførte geoparkene og regionalparkene et viktig møte i Oslo. De bestemte seg for å starte en prosess mot et tettere samarbeid.

Samarbeidet vil gjelde på flere områder; som kommunikasjon, organisasjon og faglig utvikling. Over tid vil dette styrke den nasjonale forankringen og synligheten for denne typen dynamiske parker.

Geoparkene og Norsk komite’ for geoparker og geoarv ga sin støtte til et tettere samarbeid. Det samme gjorde regionalparkene ved Norske Parker.

-Jeg tror vi har mye å vinne gjennom å arbeide sammen. Det gjelder spesielt i jobben med å forankre våre typer parker nasjonalt i Norge. I resten av Europa er slike parker godt integrert i statlig forvaltning, men i Norge henger vi langt etter, sier Kristian Bjørnstad, daglig leder i Norske Parker.

Arbeidet med denne typen parker har mange likheter og er i god vekst. Utviklingen skjer nedenfra og opp i distrikts-Norge. Begge typer parker springer ut av en dynamisk parktradisjon som er godt forankret i Europeisk politikk og praksis.

Selv om geoparkene har et særlig fokus på geoarv, så er dette også en viktig del av landskapsfokuset til regionalparkene. Begge typer parker skaper langsiktige partnerskap og samarbeidsplattformer i verdifulle landskap- og identitetsregioner. De jobber begge med å bevare og videreutvikle natur- og kulturverdier på bærekraftige måter.

Det er nærmere 60 kommuner som arbeidet med park som samarbeidsmodell for bevaring og utvikling av natur- og kulturverdier. I Norge finnes det ni etablerte regionalparker, to regionalparkprosjekter, tre etablerte UNESCO globale geoparker og to etablerte norske geoparker.

Fjordkysten regional- og geopark, helt vest i landet, er den første kombinerte regional- og geopark. I resten av Europa er det vanlig med slike dynamiske parketableringer. Både regionalparkene og geoparkene i Norge har et tett internasjonalt samarbeid. Norske Parker er medlem av Europarc Federation og Geoparkene er med i Global Geoparks Network.

Les mer om Vestland fylkeskommune  som satser på regionalparker og UNESCO-områder

 

Skroll til toppen