Viktig arbeid med besøksforvaltning i Nærøyfjorden Verdsarvpark

I et område med mye trafikk er det viktig å få riktig informasjon om hvor trafikken beveger seg. På den måten kan en tilrettelegge for å lede folk til gode opplevelser samtidig som en kan beskytte viktige landskapsverdier. Nærøyfjorden Verdsarvpark gjør for tiden en viktig jobb med besøksforvaltning.  Parkforvalterne er ute i landskapet med ferdselstellere. Resultatet gir god informasjon for videre forvaltning av fjordlandskapet.

 

Skroll til toppen