Norske Parker er blitt tatt opp som ny assosiert medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet!

Et assosiert medlem er organisasjoner som har kulturvern som en del av sine aktiviteter og portefølje, og som for øvrig tilfredsstiller kriteriene om å være en demokratisk, ikke-kommersiell og landsdekkende organisasjon. 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vi er glade for at vi sammen kan bygge gode nettverk for kulturvernorganisasjonene og belyse deres fantastiske innsats med å bevare, istandsette og formidle kunnskap om kulturarven, kulturmiljøene og historien. Torill Skjetne, generalsekretær Kulturvernforbundet

Som assosiert medlem ønsker Norske Parker å bidra til dette nettverket med vår kompetanse i parkene, og fortsette vårt arbeid på lag med kulturvernfamilien.

«Vi er veldig glade for å få med Norske Parker på laget», sier generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne. «De vil bidra til at bredden i forbundet blir enda større, og at vi sammen får et større fokus på helheten rundt kulturmiljøer, landskap og koblingen mellom kulturvern, natur og bærekraftsmålene. Kulturvernfamilien i Norge blir stadig større og mer mangfoldig, og vi er glade for at vi sammen kan bygge gode nettverk for kulturvernorganisasjonene og belyse deres fantastiske innsats med å bevare, istandsette og formidle kunnskap om kulturarven, kulturmiljøene og historien.»

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. Forbundet har 29 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2000 lokallag og over 250 000 medlemmer. Disse ildsjelene jobber frivillig med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. Organisasjonene har unik kompetanse og høye faglige standarder for det arbeidet de gjør for å ta vare på kulturminner og formidle kulturarven vår.

På Kulturvernforbundets hjemmeside kan du lese mer om forbundets arbeid  

Rull til toppen