Norske Parker er blitt tatt opp som ny assosiert medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet!

Et assosiert medlem er organisasjoner som har kulturvern som en del av sine aktiviteter og portefølje, og som for øvrig tilfredsstiller kriteriene om å være en demokratisk, ikke-kommersiell og landsdekkende organisasjon. 

Vi er glade for at vi sammen kan bygge gode nettverk for kulturvernorganisasjonene og belyse deres fantastiske innsats med å bevare, istandsette og formidle kunnskap om kulturarven, kulturmiljøene og historien. Torill Skjetne, generalsekretær Kulturvernforbundet

Som assosiert medlem ønsker Norske Parker å bidra til dette nettverket med vår kompetanse i parkene, og fortsette vårt arbeid på lag med kulturvernfamilien.

«Vi er veldig glade for å få med Norske Parker på laget», sier generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne. «De vil bidra til at bredden i forbundet blir enda større, og at vi sammen får et større fokus på helheten rundt kulturmiljøer, landskap og koblingen mellom kulturvern, natur og bærekraftsmålene. Kulturvernfamilien i Norge blir stadig større og mer mangfoldig, og vi er glade for at vi sammen kan bygge gode nettverk for kulturvernorganisasjonene og belyse deres fantastiske innsats med å bevare, istandsette og formidle kunnskap om kulturarven, kulturmiljøene og historien.»

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. Forbundet har 29 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2000 lokallag og over 250 000 medlemmer. Disse ildsjelene jobber frivillig med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. Organisasjonene har unik kompetanse og høye faglige standarder for det arbeidet de gjør for å ta vare på kulturminner og formidle kulturarven vår.

På Kulturvernforbundets hjemmeside kan du lese mer om forbundets arbeid  

Skroll til toppen