Velg levende landskap

Politiske forskjeller forsterkes foran et valg, men noen kjernesaker er alle enige om: Vi må skape bærekraftig vekst og utvikling, stimulere til god folkehelse og inkludere alle i fellesskapet. Norske Parker leverer en løsning på dette.

 Vi er et nettverk for Norges ni regionalparker som omfatter 35 kommuner. Vi tar vare på landskap- og kulturverdier. Vi inviterer gamle og unge til aktivitet. Vi rydder stier og strender. Vi skaper møteplasser. Og vi stimulerer til næringsutvikling basert på regionens identitet og styrker.

De norske regionalparkene, som Nærøyfjorden Verdsarvpark, bidrar også til lokal verdiskaping basert på natur- og kulturverdier. Dette gjør de gjennom å bygge merkevarer og utvikle bærekraftige lokale produkter og opplevelser. For eksempel har Valdres Natur- og kulturpark over flere år skapt kjennskap og stolthet for lokalbefolkningen gjennom utvikling av lokale produkter og en særegen stedsmerkevare.

De norske regionalparkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktig partnerskap og medvirkning basert på egne visjoner og verdier. De jobber på tvers og i mellomrommet hvor sektormyndighetene ofte kommer til kort. Dette gjøres med basis i solide samarbeidsplattformer og med utstrakt bruk av partnerskap.

Regionalparker er ofte konsentrert i næringssvake områder, men med høye natur- og kulturverdier av nasjonal betydning. De etablerte regionalparkene i Norge er: Valdres Natur- og kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Finnskogen Natur & kulturpark, Regionalpark Haldenkanalen, Telemarkskanalen natur- og kulturpark, Vefsna regionalpark, Sognefjorden Kystpark, Varanger Arctic Norway regionalpark og park-kandidaten Okstindan Natur- og kulturpark.

Hva kan vi lære av de som lykkes?

Norske Parker er i dag del av et mangfoldig europeisk nettverk av mer enn 900 parkområder. FNs bærekraftmål utgjør en verdiplattform for å kunne utforske og utvikle løsninger og tiltak knyttet til de enkelte FN-målene. Det parkene har felles, er at de ser på seg selv som aktive laboratorier for integrert og bærekraftig utvikling. Parkene i Europa er forankret gjennom nasjonal lovgivning og finansieres i et spleiselag.

I motsetning til resten av Europa, mangler norske parker en statlig forankring gjennom parklovgivning og medfinansiering. Dette er innført med stor suksess i andre europeiske land, som for eksempel Sveits.

Framtidas norske regioner er nå i støpeskjeen – og de trenger parkene som motor for utvikling. For bred og bærekraftig verdiskaping, utvikling av lokale produkter og opplevelser – og ikke minst for å ivareta landskap, kulturarv og lokal identitet.

Derfor bør alle nye folkevalgte – uavhengig av politisk farge – kunne enes om en ting: å velge levende landskap gjennom videreutvikling av norske parker! Det vil gi en samarbeidsplattform for lokale myndigheter, næringsliv og frivillighet.

Eivind Brenna, ordfører i Vestre Slidre og styreleder i Norske Parker.

 

Skroll til toppen