Ungdomssatsing i Haldenkanalen

700 000 kr til utvikling av Naturforvalterskolen i Haldenvassdraget! Denne uka mottok Haldenkanalen Regionalpark den gode nyheten om at de sammen med samarbeidspartnere har fått tilskudd.

2 ganger i året deles det ut penger til samfunnsnyttige formål fra Sparebankstiftelsen i DNB i indre. Støtten går til prosjekter og tiltak som gagner barn og unge, og sprer glede i nærmiljøet. Sammen har Marker kommune, Haldenvassdraget vannområde, Utmarksforvaltningen og Regionalpark Haldenkanalen fått støtte til utstyr og utvikling av Naturforvalterskolen!

Haldenvassdraget vannområde jobber interkommunalt med å bedre vannkvalitet og biologisk mangfold i Haldenvassdraget, fra Aurskog-Høland til Halden. En tilhørende oppgave er blant annet å spre informasjon om arbeidet med bedring av kvaliteten og livet i og ved vannet. Dette skjer blant annet gjennom prosjekter rettet mot barn og unge. Sammen med Utmarksforvaltningen AS (UFAS), som driver med aktiv naturforvaltning på land og i vann lokalt i nærmiljøet, søkte vannområdet om midler til å utvikle et undervisningsopplegg som de har valgt å kalle Naturforvalterskolen.

Les mer om: Nasjonal ungdomscamp på Finnskogen

Regionalpark Haldenkanalen er også trukket inn i prosjektet, da det er ønske om å knytte satsingen mot ungdom i park. Norske Parker har en ungdomssatsing på ungdom i park kalt Ung i Park. Programmet skal bidra til å styrke ungdommenes praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier. Norske Parker mener det er behov for et prosjekt hvor ungdommer lærer mer om naturen og kulturen i sitt område.  For at ikke en del av de tradisjonene som finnes i Norge knyttet til kultur og bruk av naturen skal dø ut, må disse videreføres. I tillegg bidrar Ung i park til å lære ungdommene hvor de kommer fra og hvorfor landskapet der de bor ser ut som det gjør.

I prosjektet ønsker å utvikle et opplegg som kan tilbys skoleklasser og til grupper i og utenfor ordinær skoletid, slik som sommerskole. Hensikten er å ha et tilbud med aktiviteter ute i nærmiljøet, hvor barn og unge ikke bare får lære om hva som finnes i sitt område, men også hva som kreves for å ta våre på det, beskytte det og eventuelt aktivt forbedre det. Vi tror det er viktig, spesielt i en tid med økende grad av klimaangst blant unge, at man kan lære mer om hvordan man selv kan aktivt bidra til naturmangfold og miljø i sitt nærmiljø. I tillegg vil det være en anledning til å se naturen som en ressurs og som et mulig yrkesvalg videre, som naturforvalter, biolog og andre retninger innen naturvitere.

Les mer om : Ung i park tur til Vassfaret

Planen er å utvikle et program som kan tilpasses ulike aldersgrupper, tidsbegrensninger og behov, hvor man også legge til lokale aspekter eller nærliggende prosjekter innen naturforvaltning. Man ønsker også å knytte naturforvaltningen til kulturhistorien i kanalsystemet i vassdraget og hvordan naturen har vært og kan fortsatt benyttes bærekraftig.

Det er mange flere tema som er ønsket å kunne ha med i et slikt opplegg, hvor elever kan lære og delta aktivt i faktiske naturforvalteroppgaver som det å fjerne fremmedarter, utvikle naturområder med merking, informasjon og tilrettelegging, eller å lære mer om ulike tiltak for bevaring og beskyttelse av natur og ressursene våre.

Les mer om : Via Ferrata i Brekke

Skroll til toppen