Ungdom tett på reinslakt

På trygg avstand observerte elevene fra Valdres vidaregåande skule inndrivingen av ca 4500 rein før slakten startet. Foto: Katharina Sparstad
På trygg avstand observerte elevene fra Valdres vidaregåande skule inndrivingen av ca 4500 rein før slakten startet. Foto: Katharina Sparstad

Fredag 11. september dro cirka førti elever fra Valdres videregående skule ut for å være med på den årlige reinslaktinga til FRAM tamreinlag. Reinsdyr var aktuelt tema for både for elever fra biologi 2 og restaurant- og matfag. Her fikk elevene være med på hele prosessen fra å drive inn dyra, skille dyr i «silen», slakting og kontroll med Mattilsynet.

Flere uker i forkant startet sanking av cirka 4500 rein som nå var samlet i en gedigen innhegning. Derfra blir de drevet fram i puljer på cirka 1000 for å skille ut avlsdyr og de som skal slaktes. Det måtte til et par forsøk før helikoptrene greide drive første pulje inn på slakteplassen. Etter at dyra var vel på plass kunne alle puste lettet ut, og Øystein Opdal fra Fram tamreinlag kunne ta seg tid til å gi oss en innføring i drifta og Fram tamreinlag.

Han fortalte at det årlig slaktes 1500-2000 dyr. Alle kalver blir veid, der de minste og simler over 10 år blir slaktet. De største kalvene blir merket og sluppet fri. På den måten får de en robust bestand og slakt av beste kvalitet, fortale Øystein.

Øystein Opdal fra Fram tamreinlag tok seg tid til å fortelle om drifta og tamreinlaget. Foto: Katharina Sparstad

Mye å lære

For elevene var det mye å se og lære. Kanskje først og fremst at skal du sanke rein så er det ikke alltid lett å forutsi eksakt timeplan. Her kan mye gå galt, spesielt med tanke på vind og vær.

Storm i fjellet hadde utsatt årets slaktingen ett døgn. Men etter noen forsøk fredag «rant» dyra nedover fjellsida i samlegjerdet og forbi førti elever som gjorde så godt de kunne for å ikke skremme reinen. Det er et mektig syn når så mye «urkraft» blir samlet på ett sted.

For biologielevene er dyra et godt «case» for hvordan de tilpasser seg naturen, og hvordan naturen tilpasser seg dyra. Det gjelder blant annet brems som kan angripe både hud og svelg.

For restaurant- og matfagelevene er det nyttig å lære om lokale råvarer, hvordan de produseres, høstes og distribueres.

Heldig denne gangen: Av 4500 rein blir i underkant av 2000 slaktet. Denne slapp ut igjen! Foto: Katharina Sparstad

Får geografisk beskytta betegnelse

Sammen med oss den dagen var blant annet REMA 1000 som gjennom Kolonihagen vil tilby Rein fra Jotunheimen som trolig snart får geografisk beskytta betegnelse og blir å finne i utvalgte REMA-butikker.

Temadagen var et samarbeid mellom Valdres Natur- og Kulturpark, FRAM tamreinlag og Valdres vidaregående skule som en del av prosjekt Ung i Park/Junior ranger.

På trygg avstand observerte elevene fra Valdres vidaregåande skule inndrivingen av ca 4500 rein før slakten startet. Foto: Katharina Sparstad
Skroll til toppen