Ung i park på gårdsbesøk

Som en del av Ung i park i Valdres var vi i forrige uke med Valdres natur- og kulturpark og 8. klasse ved Øystre Slidre ungdomsskole til gården Nørrestogo. Vi skulle få lære mer om økologisk matproduksjon og hvordan drive gård.
På gårdsbesøk på Nørrestogo. Her fikk ungdommene mulighet til å hilse på og klappe geitene. Foto: Norske Parker.
På gårdsbesøk på Nørrestogo. Her fikk ungdommene mulighet til å hilse på og klappe geitene. Foto: Norske Parker.
På gårdsbesøk på Nørrestogo. Her fikk ungdommene mulighet til å hilse på og klappe geitene. Foto: Norske Parker.

For at ungdommen ved Øystre Slidre ungdomsskole  skulle få lære mer om hvordan en gård kan drives, fikk de muligheten til å delta på en gårdsdag på Nørrestogo. Dette er et lite småbruk på 300 daa som ligger på  800 meters høyde i bygda Dalen i Øystre Slidre.

Valdres natur- og kulturpark var arrangør for dagen hvor temaet var Fra jord til dyr til jur til bord. På Nørrestogo fikk vi møte Thomas og Kathrin som er eiere og drivere av gården. De tok imot oss med åpne armer og fortalte om gården, dyrene de har og hvordan de driver. Denne dagen var en del av Ung i park satsningen til Norske Parker, som handler om å la ungdom få en praktisk tilnærming til lokale tradisjoner, natur og kultur.

To stk mohair geiter ved gården Nørrestogo.
Et par av geitene ved gården Nørrestogo. Foto: Norske Parker

Etter introduksjonen ble elevene delt opp i grupper og vi fikk prøve oss på ulike aktiviteter. Den ene gruppa fikk mulighet til å være med Kathrin i kjøkkenhagen for å sanke urter og fyre bål for å gjøre klart til en kokegrop. I kokegropa ble det lagt et lår av kje som var krydret med salt og urter fra kjøkkenhagen. Låret ble surret inn i rabarbrablader og never og holdt sammen av ferske kvister. Deretter ble det lagt på kull og til slutt et lag med torv. I kokegropa er det ca. 900 grader når låret legges nedi, deretter synker temperaturen jevnt. Etter ca 5 timer var kjøttet ferdig.

Klargjøring av kjelår for kokegrop.

Klargjøring av geitelår for kokegrop. Foto: Norske Parker.

Etter at kjøttet var lagt i gropa fikk vi være med på melkeruta hvor elevene fikk lære om hele prosessen fra melk til ferdig ost. Vi fikk høre om melking av geitene, hvordan melka behandles og gangen frem til den blir ost. Frem til lunsj hadde nok de fleste lært noe nytt, enten om gårdsdrift eller hva som er spiselige vekster. Til lunsj ble det servert te av brennesle og urter som elevene hadde samlet selv.

Etter lunsj var det bytte av aktiviteter og de som hadde vært i kjøkkenhagen fikk mulighet til å bli med opp til geitene for å rydde beitet deres. Her fikk de være med å hogge, barke og stable trær slik at det skulle tørke og kunne brukes som ved til vinteren.

Gutt som hugger et tre med øks for å rydde beite til geitene.
Rydding av beite til geitene. Foto: Norske Parker

Ungdommene så ut til å ha en bra dag på Nørrestogo hvor de fikk mulighet til å lære gjennom praktisk arbeid, noe de så ut til å sette pris på.

“Vi kan google oss frem til de fleste svar, men det hjelper lite når vi ikke får opplevd det i praksis.” Katharina Sparstad, Valdres natur- og kulturpark. 

Dette er noe av målet med Ung i park, at ungdom skal få muligheten til å komme ut å se og lære og få lov til å prøve seg i praksis. På denne måten får de et nærere forhold til hva som befinner seg i deres lokalmiljø og de lærer om den lokale naturen og kulturen med en praktisk tilnærming.

En av lærerne som var med den dagen var Sindre Eikeland. Han reflekterte rundt rundt det å ha med elever ut av klasserommet og la de få oppleve en annen læringssetting og et annet klasserom.  “Skolen har behov for utfordre kunnskapsbegrepet og forankre innholdet lokalt. De nye læreplanene åpner for større lokal tilpasning av læreplaninnholdet. Gjennom Katharina Sparstad og Valdres natur- og kulturpark fikk vi muligheten til å ta med hele 32 elever til Thomas og Kathrin’s bruk Nørrestogo.”

Det å ha felles kroppslige erfaringer er viktig for elever og lærere. Gjennom undervisningsopplegget på gården får elevene felles referanser som lærerne kan trekke på i sin undervisning. I tillegg  knyttes det bånd mellom en viktig næring i kommunen og skolen.

Jeg tenker at det er viktig at skolene bidrar til å tolke og forstå elevens lokalmiljø. Jeg tror også at vi gjennom det lokale kan forstå globale utfordringer på en mer konkret og forståelig måte.

Vi har også i ettertid snakket om viktigheten av hvor inkluderende et slik undervisningsopplegg er. Noen elever har samspillutfordringer som ofte kommer tydelig frem i ordinær klasseromsundervisning. I dette opplegget var muligheten for deltakelse stor for alle, arbeidsoppgavene vi fikk var varierte og ikke minst konkrete.” Sindre Eikeland, lærer ved Øystre Slidre Ungdomsskole

Elevene lærte å barke treet slik at det skal tørke fortere. Foto: Norske Parker
Elevene lærte å barke treet slik at det skal tørke fortere. Foto: Norske Parker

Vi i Norske Parker synes det er svært positivt når parkene har mulighet til å tilby skolene natur- og/eller kulturfaglige opplegg som glir rett inn i deres undervisning. Det er ikke alltid skolene har tilgang på midler som gjør det mulig for dem å komme seg ut av klasserommet og ut på undervisningsopplegg som dette. Her har parkene mulighet til å ta en viktig rolle ved å lage opplegg og søke midler som de etterpå kan tilby skolene. En del av parkene samarbeider også med skolene for å lage konkrete undervisningsopplegg hvor læreren har vært inne å sett at dette stemmer overens med kompetansemålene i læreplanen. De turene parkene kan tilby til skolene knytter seg på en eller annen måte opp mot lokal natur og kultur og er med på å bidra til at ungdommen blir bedre kjent med sitt lokalmiljø.

Og kjelåret? Det var mørt og smakte helt nydelig ifølge elevene!

 

Les mer om Norske Parker sitt prosjekt for ungdomssatsning i park: Ung i park

Skroll til toppen