Informasjon angående en sammenslutningsprosess for Norske Parker og Norges nasjonalparkkommuner

En sammenslutning av Norges nasjonalparkkommuner og Norske Parker vil styrke vårt felles arbeid samtidig som vi tar vare på de to organisasjonenes egenart.
Det vil gi sentrale myndigheter en større og sterkere aktør å forholde seg til samtidig som vi kan bidra til deres egen måloppnåelse for robuste og livskraftige lokalsamfunn. Det er medlemmene på de respektive årsmøtene i 2024 som avgjør en eventuell sammenslutning. 

Hele saken »

Arven vi bevarer og bygger på

24. mai er den europeiske parkdagen, en merkedag for alle parker og verneområder i Europa. Den markeres på ulikt vis, men med et felles tema, i hele Europa. I år ser vi tilbake på arven vi bygger på, både de verdiene parkene bevarer, men også den historien hver park representerer.

Hele saken »
Skroll til toppen