Sognefjorden Kystpark er Norges nominasjon til Europarådets Landskapspris

I begrunnelsen fra fagjuryen går det frem at det ikke er kun de igangsatte og synlige prosjektene Sognefjorden Kystpark berømmes for, men selve samarbeidet lokalt og også nasjonalt gjennom Norske Parker.
Kvinne merker sauer
Trude Søilen merker sauer, Sognefjorden Kystpark. Foto: Stig Steinsund
Trude Søilen merker sauer, Sognefjorden Kystpark. Foto: Stig Steinsund

Vi i Norske Parker gratulerer!

Pressemelding 20. oktober 2020 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet :

Sognefjorden Kystpark er utpekt som Norges kandidat til Europarådets landskapspris 2020-2021

– Sognefjorden Kystpark bidrar til å ta vare på viktige natur- og kulturverdier i Ytre Sognefjorden. Parken er drevet av mange lokale ildsjeler, og er en flott kandidat til Europarådets landskapspris, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Sognefjorden Kystpark er en av Norges ni regionalparker. Målet med parken er å ta vare på, skape verdier av og formidle de særegne natur- og kulturverdiene i Ytre-Sognefjorden, og at de som bor i regionen skal lære mer om historien sin og landskapet de bor i.

Kystparken bidrar til å skape lokalt engasjement, noe som har ført til flere prosjekter. Ett av dem er Hardbakke Villsaulag, hvor alle som vil kan bli medlem og få eierskap til en egen sau. Sauene tar vare på kystlyngheien, og folk kan være med når sauene skal fôres, klippes eller flyttes. Villsaulaget brukes som en møteplass på tvers av generasjoner og kulturer, og som en del av undervisningsopplegget på skoler og i barnehager.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er nasjonal koordinator for den europeiske landskapskonvensjonen, og har i samarbeid med en bredt sammensatt faggruppe utpekt Sognefjorden Kystpark som Norges kandidat til Europarådets landskapspris 2020-2021. Departementet skal i samarbeid med Sognefjorden Kystpark og Norske Parker utarbeide en presentasjon av arbeidet som skal oversendes juryen i Europarådet.

Les hele pressemeldingen på regjeringens hjemmesider.

Skroll til toppen