Informasjon angående en sammenslutningsprosess for Norske Parker og Norges nasjonalparkkommuner

En sammenslutning av Norges nasjonalparkkommuner og Norske Parker vil styrke vårt felles arbeid samtidig som vi tar vare på de to organisasjonenes egenart. Det vil gi sentrale myndigheter en større og sterkere aktør å forholde seg til samtidig som vi kan bidra til deres egen måloppnåelse for robuste og livskraftige lokalsamfunn. Det er medlemmene på de respektive årsmøtene i 2024 som avgjør en eventuell sammenslutning. 
Skroll til toppen