Valdres som varemerke og merkevare

Valdres Natur- og Kulturpark styrker stedsidentitet og fremmer regionens særegenheter.

Smykker med Valdres-logo, laget av H. Gullhagen As, Fagernes i Valdres. Foto: Cathrine Dokken

Resultater

I forarbeidet til etableringen av Valdres Natur- og Kulturpark ble det utformet en ny logo og visuell identitet for regionen Valdres. Parken bruker den grafiske profilen aktivt for å skape en fellesskapsfølelse blant kommuner, næringsliv og fastboende.

Om lag 65 Valdres-bedrifter har signert varemerkeavtale med parken om bruk av logoen, og alle kommuner og interkommunale selskaper bruker den. Rundt 35 personer har tatovert logoen på kroppen, og den har i det hele tatt blitt et utbredt identitetssymbol i området.

Stedsmerkevarebygging og regional identitet er viktige fokus for en natur- og kulturpark. Valdres-logoen er ikke bare et varemerke. Logoen har en samlende effekt i regionen, og Valdres har blitt en merkevare som nå forvaltes videre.

Den nåværende Valdres-logoen ble lansert i mai 2006. I forkant av dette ble det jobbet med ulike prosesser og muligheter for forvaltning av områdets natur- og kulturverdier.

«Regional merkevarebygging i Valdres» – sluttrapporten for et forprosjekt ved navn «Valdres stølsriket» – ga økt bevissthet om hvordan man kunne bygge en merkevare rundt regionens verdier og unike kvaliteter.

I 2007 ble Valdres Natur- og Kulturpark etablert, og har siden stått for formidling av den visuelle profilen og forvaltning av merkevaren Valdres.

Regional merkevarebygging handler om å bygge verdier og assosiasjoner til et sted. Alle steder har sine «unikheter»; alle steder har sine spesialiteter. Det gjelder å sette fokuset og forstørrelsesglasset på de spesialitetene som har en verdi for regionen.

Henning Wangsnes, Valdres Natur- og Kulturpark

Samlende

Behovet for en ny visuell identitet meldte seg fordi den gamle logoen stort sett var knyttet til reiselivet og deres aktiviteter, og i liten grad favnet regionen som helhet. Man så behov for en ny logo som favnet alle – både kommuner, næringsliv og fastboende.

Den grafiske profilen skal være samlende for hele Valdres, og den skal styrke Valdres sin markedsposisjon som «sanseriket». En klar, ryddig og helhetlig visuell identitet er et viktig verktøy for tydelig og troverdig kommunikasjon.

Målet var å etablere Valdres som en kommersiell merkevare, og det var derfor viktig å gi Valdres et (riktig) kommersielt uttrykk med en riktig merkeidentitet. Logoen skal gi varer og tjenester en økt merverdi.

Vis mer Vis mindre

Hvorfor draken og hjertet?

Draken er viljesterk og kraftfull. Draken preger mye av ornamentikken på stavkirkene. Draken appellerer til den sjette sansen – til fantasien. Den er mytisk og mystisk, spennende og kanskje litt skremmende. Hjertet symboliserer det levende og sansende mennesket. Hjertet finner vi i låverosene. Hjertet er liv, kjærlighet og omtanke. Valdres har hjerterom.

Kilde: Valdres Natur- og Kulturpark

Skjerper sansene

I forkant av designprosessen utformet firmaet Blanke Ark en design- og konseptbrief. Her ble «Valdres skjerper sansane» lansert som differensieringspunkt og verdileveranse.

Selve designprosessen sto Henning Wangsnes, som den gang jobbet i Kreativ Strek, for – med Wiggo Slåttsveen som prosessveileder. Designprosessen ble satt til seks måneder, og den ble bygget på en prosjektbeskrivelse fra designeren.

Prosessen ble forankret i en referansegruppe bestående av representanter fra regionrådet, landbruk, turisme og kultur, før logoen og den visuelle identiteten til slutt gikk videre til regionstyret for godkjenning.

Natur- og kulturparken er bevisst på viktigheten av å jobbe sammen med ulike nettverk innen mat, kultur og annet næringsliv også i dagens forvaltning av merkevaren Valdres. En viktig forutsetning for at næringslivsaktørene velger å bruke varemerket, er at arbeidet bidrar til å gjøre en forskjell for dem og regionen.

Henning Wangsnes jobber nå i Valdres Natur- og Kulturpark, som kommunikasjonssjef og kreativ leder. Han får stadig nye henvendelser fra Valdres-bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å bruke logoen.

Vi ser at vi i Valdres greier å fylle merket vårt med en del assosiasjoner og verdier som folk setter pris på. Merkevarebygging handler jo om noe man ønsker å assosiere seg med, og noe man ønsker å trekke til seg.

Henning Wangsnes, Valdres Natur- og Kulturpark

Treffer en nerve

Logoen til Valdres er i dag i hyppig bruk. Cirka 65 bedrifter har signert varemerkeavtale med natur- og kulturparken om bruk av logo, og varemerket brukes av alle kommuner og interkommunale selskaper i regionen.

Kultur- og reiselivsaktører, håndverkere og matprodusenter anvender logoen flittig, og logoen dukker opp på lokalmat, emballasje, privat- og firmabiler og produkter som T-skjorter, sølvsmykker og ulike husflidsprodukter. Hvert år tar også flere elev- og ungdomsbedrifter i bruk varemerket.

Om lag 35 personer i alle aldere har tatovert Valdres-logoen på kroppen. Dette er et synlig bevis på at designet treffer en nerve hos befolkningen, og at det gir en identitetsfølelse.

Det er en langvarig, ressurskrevende og tidvis kronglete prosess å implementere en ny logo og visuell identitet for en region bestående av seks kommuner. En natur- og kulturpark er en samarbeidsplattform som har vist seg å være rigget for oppgaven.

Det vi har sett i Valdres de siste årene er at flere og flere ønsker å benytte merket vårt, og at det har en verdi for dem. Vi ser nå spesielt at mange tatoverer dette merket på armen, og det er ingen som tatoverer et merke som ikke betyr noe for dem.

Henning Wangsnes, Valdres Natur- og Kulturpark
Skroll til toppen