Unge forvaltere mot plastforsøpling i parker

Norske Parker fikk i 2022 støtte fra Handelens miljøfond til en parkaksjon mot plastforsøpling. Gjennom året har vi bevisstgjort ungdom om plasthåndtering, resirkulering og gjenbruk. Plastryddeaksjoner ble gjennomført i 4 parker og engasjerte rett i underkant av 500 ungdommer og frivillige i parkene. Nå tar vi beste erfaringene fra parkene med oss i det videre arbeidet.

Ga viktig erfaring, utløste frivillighet og nye samarbeid i parkene

Plastforsøpling er blant vår tids største miljøutfordringer, derfor ønsker vi at ungdommene skal lære om plasthåndtering, resirkulering og bærekraft.

 Norske Parker ønsker at ungdom i parkene skal få en bred forståelse for utfordringene knyttet til plastforsøpling. Ikke bare for å fjerne de største og enkleste bitene som er i naturen allerede. Men forstå at plast i naturen ikke blir borte, bare mindre synlig.  Dessverre har vi fortsette en jobb å gjøre med å rydde plast fra strender, skoger, gater og torg.

Parkene har ulike forutsetninger som krever stedegene samarbeid og løsninger. I noen parker er det tilgang til lektere, som gir tilgang til å hente plast og annet søppel som ellers er utilgjengelig under ryddeaksjoner.  Noen parker har allerede et godt samarbeider med skolene. Dette brukes for å skape bevissthet gjennom skoleoppgaver, utstillinger og organisere felles ryddedag. Andre steder koordinerer parken til en stor miljødag for å rydde store deler av parken.

Både barnehage, skole og friluftsråd ønsker nå et samarbeid om en fast ryddedag! -Trude Søilen, Daglig leder, Fjordkysten regional- og geopark

Prosjektet har både kortsiktig og langsiktig potensial. Mye ligger i selve ryddeaksjonene, men det er alltid et tilsig av mer plast og søppel som må ryddes. 

 

Plastrydding i Fjordkysten regional- og geopark.
Plastrydding i Fjordkysten regional- og geopark.

Hvordan parkene organiserer og koordinerer arbeidet fremover påvirkes av de gode erfaringene fra dette prosjektet.
Vi takker Handelens Miljøfond for støtten og ser frem til å ta i bruk ny kunnskap og erfaringer.

Skroll til toppen