Regionalparkene bidrar i strandryddedugnaden

I Valdres natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark gjør de en viktig innsats for å forhindre plast i havene. De engasjerer lokalbefolkningen til en kjempestor strandryddedugnad som bidrar til renere hav.

Skoleelever bidrar i den store strandryddeduganden i Nærøyfjorden Verdsarvpark. Foto: Bengt Erlend Skjerdal.
Skoleelever bidrar i den store strandryddeduganden i Nærøyfjorden Verdsarvpark. Foto: Bengt Erlend Skjerdal.

Prosjektstatus

Initiativet til strandryddeuka kommer i fra den internasjonale organisasjonen Ocean Conservancy som startet den globale kampanjen International Coastal Cleanup (ICC). I Norge er det Hold Norge rent som koordinerer denne dugnaden. Her spiller de norske regionalparkene en viktig rolle som prosjektkoordinatorer og pådrivere i sine parker. I år er også rydding av strand enda litt mer aktuelt da årets TV-aksjon går til bekjemping av plast i havet.

Plast i havet er et økende problem. En stor del av plasten som havner i havet kommer fra land. Plasten skaper problemer både for dyrelivet, men også for oss mennesker. Vi vet enda ikke hvor stor effekt plasten kan ha på mennesker og dyr. Det vi vet er at plast som havner i havene ikke fører med seg noe positivt. For å unngå at plasten havner i havet arrangeres det strandryddedager rundt om i Norge.

Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres

Noen steder som i Nærøyfjorden og i Valdres bidrar regionalparken med å koordinere strandryddedager i sine parker. I Valdres er det Valdres natur- og kulturpark i samarbeid med Valdres Friluftsråd som koordinerer strandryddeuka. Sammen med Valdres Kommunale Renovasjon og Naturvernforbundet i Valdres kaller de opplegget rundt strandryddeuka og annen rydding av søppel for Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres.

“I Valdres har det blitt noe mer medieinteresse og oppmerksomhet rundt landbruksdeponier og plast på avveie derfra”, sier Lene Hovi og legger til at “om dette skyldes vårt initiativ vites ikke, men vi mener å merke et større fokus på dette”.

Lene Hovi, prosjektleder Valdres Natur- og Kulturpark

Viktig dugnadsinnsats

I Valdres var det i 2019 ca. 150 personer som var med og bidro under strandryddeuka. I år er det forventet at det blir noen færre på grunn av koronarestriksjonene. I 2019 ble det til sammen ryddet 12 tonn med søppel, hvorav 4 av disse tonnene ble plukket under strandryddeuka. I år har de i Valdres valgt å fokusere noe mer på mikroplast i vassdragene, blant annet biofilmbærere, som er et velkjent fenomen i Innlandet. Alle som vil kan delta, det er bare å hente ut pakke med vest, hansker og søppelposer.

Barn og unge engasjerer seg for klima og miljø

I Valdres merker de at barn og unge engasjerer seg i klima og miljø. Det at de yngre engasjerer seg og synes dette er viktig mener prosjektleder Lene Hovi at er med på å dytte en viss holdningsendring oppover i generasjonene. Aksjon Aqua rydder ikke kun under strandryddeuka, men også resten av sommerhalvåret.

Strandrydding i Verdsarvparken

Nærøyfjorden Verdsarvpark arrangerer ryddedager langs de to verdensarvfjordene Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Parken samarbeider med fire verdensarvkommuner: Aurland, Lærdal, Voss og Vik noe som gjør at de engasjerer en stor region. Parken samarbeider også med verneområdeforvalter, SNO, næringsliv og frivillige lag. I tillegg er flere av verdensarvparken sine partnerne engasjerte.

Engasjement blant lokalbefolkningen

Prosjektleder for strandryddedagene i parken Bengt Erlend Skjerdal sier at lokalbefolkningen i parken har et stort engasjement for å ta vare på miljøet og naturen. Han mener også at en felles dugnad fører til at alle blir flinkere til å ta med seg sitt eget søppel og plukke med seg det som de ellers finner når de er på tur.

Verdensarvfjordene

Det at Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden har verdensarvstatus gjør at det er viktig å skape engasjement rundt ivaretaking av naturen og landskapet rundt fjordene. I disse fjordene er det stigende besøkstall og det er viktig å være bevisst på hva dette eventuelt fører med seg av økt forsøpling.

Bidrar med å plukke søppel i skoletida

I Nærøyfjorden håper de på at et bredt sammensatt dugnadslag vil føre til økt kunnskap hos mange brukergrupper, og at ringvirkningene kan bli positive, slik at det blir mindre søppel langs strendene. Skoleeleven i parken plukker søppel over store områder i løpet av strandryddedagen, både langs strendene og i bygdene. Det er ca. 200 elever og lærere som har deltatt på strandryddedagen. De fleste av disse er fra skolene i Aurland og Flåm, men det har også vært med noen klasser fra nabobygdene.

Strandryddeuka 2020

På grunn av koronasituasjonen ble det ikke samme opplegget i 2020. I stedet avholdt de en ryddedugnad i mindre skala, der hvert enkelt klassetrinn fikk finne tid og sted for sin innsats, også sendte de ei melding til parken med bilde av plassen de hadde ryddet. Nærøyfjorden Verdsarvpark satser på å kunne arrangere en fullskala ryddedag i 2021.

Vi i Norske Parker er stolt over at våre regionalparker er med på denne dugnaden. Vi ser verdien av at parken er pådriver for noe som bidrar til et bedre miljø og klima. I tillegg mener vi at felles dugnader er med på å styrke samholdet i parken.

Skroll til toppen