Parker og parkprosjekt over hele landet fikk 10 millioner i støtte

Nylig delte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut 10 millioner til verdiskaping i lokale og regionale parker. 12 prosjekter fikk støtte og det var stor interesse for verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker.

– Det er gledelig at det er stor interesse for programmet, vi ønsker å styrke verdiskapningen og næringsutviklingen i områder med særskilte natur- og kulturverdier, sier statsråd Jan Tore Sanner.
– Parkprosjektene krever godt samarbeid mellom lokalt næringsliv, myndigheter, interessegrupper og innbyggere. Dette er gode eksempler på lokalt engasjement for å skape vekst i hele landet, sier Sanner.

Organisasjonen Norske Parker, ved leder Eivind Brenna, nestleder Erling Oppheim og sekretariatsleder Kristian Bjørnstad (bildet), er glade for støtten til parkarbeidet i Norge.
-Det har vært en god vekst i arbeidet med lokale og regionale og det er vi glade for. Det arbeides godt i alle deler av landet og støtten fra verdiskapingsprogrammet har vært viktig, sier leder Eivind Brenna.

Finn ut hvem som fikk støtte på regjeringens nettsider. .

Skroll til toppen