Parker leder vei for ny finansiering og oppskalering av naturrestaurering i Europa.

Det er mange utfordringer med dagens politikk for natur- og landskapsrestaurering i Norge og Europa.

De vanligste utfordringene er:
✔Manglende politisk prioritering
👩‍🔬Institusjonelle strukturer må tilpasses
💲Finansieringsmuligheter mangler
🎓Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig i alle faser
👨‍🌾Mangelfull interessentinvolvering
✔Vurdering av effekt faller bort

Regionalparker og andre typer parker kan bidra til å løse disse utfordringene. Nå fremmer de europeiske parkene nye finansieringsmodeller – og gjør seg attraktive for private investeringer.

🏛I dag er finansieringsmuligheten ofte begrenset til statens egne tilskuddsordninger
🐸Det begrenser mulighetene for størrelsen for restaurering
💲Det finnes derimot ikke millioner, men titalls milliarder i privat kapital tilgjengelig
🧩Disse uteblir så lenge vi ikke kan tilby gode investeringsmuligheter

🌱Under det årlige fagseminaret til EUROPARC Federation tar parkene tak i dette.

👉De konkluderer: Vi må lage en felles visjon og gjøre restaureringsprosjekter til attraktive investeringsmodeller. Dette for å tilgjengeliggjøre privat finansering fra den etiske og grønne investeringssektoren.

✔Modellen skal nå gjennom en 2-årig prosess hvor den prøves ut og utvikles før den rulles ut i Europa.

Vi i Norske Parker følger arbeidet og ønsker å teste ut denne modellen på ett eller flere prosjekt.

Skroll til toppen