Varanger Arctic Norway

Varanger Arctic Norway - også kjent som parkprosjektet - er et et samarbeid mellom kommunene Vadsø, Vardø, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord, mange bedrifter, museene og andre offentlige institusjoner.

Norske regionalparker er landskaps- og identitetsregioner på tvers av kommunegrenser. Målet er å ta vare på natur- og kulturlandskap gjennom langsiktige partnerskap mellom næringsliv, offentlig og frivillig sektor.

Logo Varanger Arctic Norway

Ansatte

Om parken

Varanger Næringssenter jobber med regional park som samarbeidsmodell for bedrifter og offentlige aktører innenfor natur- og kulturbasert næringsaktivitet.

Brugata 2
N-9800 VADSØ
Norway
Email: post@varanger.com
Phone: 0047 450 01 875

Parkens suksesshistorier

Rull til toppen