Park på statsbudsjettet for 2021!

Regjeringen fortsetter satsingen på Natur- og kulturparker og Regionalparker med 5 mill kr i statsbudsjettet for 2021.

Norske natur- og kultuparker og regionalparker er tildelt 5 mill kr i statsbudsjettet for 2021! I Klima- og miljødepartementets budsjett på side 161 står det: Regionalparkane ved foreininga Norske parkar blir tildelt 5 mill. kroner. Midlane skal gå til drift og utvikling av organisasjonen.

Målet med ordninga er å medverke til at verneverdiane i verneområda og andre verdifulle naturområde blir del av ei brei verdiskaping som har ein langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling.”.

Les mer om statsbudsjettet.

Vi feirer tildelingen med kake på kontoret.

Skroll til toppen