Park på dagsorden i Sogndal!

Over hundre deltakere deltok nylig på konferanse i Sogndal i Sogn og Fjordane. konferansen hadde et fokus på natur og kulturarven som basis for verdiskaping og sentralt sto regionalpark som et viktig verktøy for å oppnå dette.

Her er noen konklusjoner fra konferansen:

“Gjennom innlegg og gruppearbeid vart m.a interkommunalt samarbeid om natur- og kulturparkar peika ut som ein rett strategi for mange distriktskommunar. Under debatten og gruppearbeidet vart moderniseringsdepartementet si sanering av verkemidlar til vidare satsing på regionale parkar sterkt kritisert; Politisk leiing i KMD er opptatt av ein ting: kommunereform. Det er problematisk at regjeringa ikkje ser at parksatsing er mykje meir enn å samle kommunar. Det er ein samarbeidsplattform mellom frivillige, næringsliv og det offentlege som einskilde kommunar ikkje kan få til einsidig, var eit av innspela.

Eit av svara som har kome opp er oppretting av eit Nasjonalt Råd for Regionale parkar, der statsetatar og andre møter parkane og diskuterer utvikling og finansieringsprogram som er i tida, slik at  staten kan bruke parkar som stimulans for lokalt engasjement. Det er derfor gledeleg at Riksantikvar Jørn Holme stiller seg bak dette tiltaket.”

Skroll til toppen